Page 2 of 2

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Posted: 25/07/2009 6:39 am
by ontherock
mindphp wrote:ตอบให้ที่อีกกระทู้แล้วครับ
รบกวนขอลิ้งค์กระทู้นั้นหน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ