ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

User avatar
Yuttana Jampa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 02/03/2019 4:45 am

ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

Postby Yuttana Jampa » 12/05/2019 7:30 pm

Code: Select all

<?
    if($_POST[ok]){
    $sqlcus="select max(id_buy) as id_buy from tb_buy";
    $rs_resultcus = $db->select_table(tb_buy)->execute($sqlcus);
    $rowcus=$rs_resultcus->fetch_assoc();

$postfix=0;

if(empty($rowcus[id_buy])){
  $postfix+=1;//ตัวท้าย +1
  $code="B"."-"."00001"; //เริ่มต้นที่ 01
} else {
  $postfix=substr($rowcus[id_buy],3,5);//แบ่งเอาตำแหน่งที่ 3 มาหลังจากนั้น 5 ตัว
  $postfix+=1;//บวกเพิ่มทีละ 1
  $postfix=str_pad($postfix,5,"0",STR_PAD_LEFT);
  $code="B"."-".$postfix;
}
    $b_name=$_POST[b_name];
    $b_product=$_POST[b_product];
    $b_num=$_POST[b_num];
    $b_price=$_POST[b_price];
    $c_product=$_POST[c_product];

    $data = array(
    'id_buy'=>$code, //$stucode,
    'b_name'=>$b_name,
    'b_product'=>$b_product,
    'b_num'=>$b_num,
     'c_product'=>$c_product,
    'b_price'=>$b_price
  );
  // print_r($data);// ใช้สำหรับให้แสดงข้อมูลใน $data
   //exit(); //จบการทำงาน ก่อนที่จะบันทึกลงฐานข้อมูล

  if($db->insert('tb_buy', $data)->execute())
  {
      echo "<script>alert('บันทึกข้อมูลแล้ว')</script>";
     
      echo "<script>window.location='index.php'</script>";
    }else{
      echo "<script>alert('ไม่สามารถบันทึกข้อมูล')</script>";
    }
    //echo "<meta HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='1; URL=?'>";
 
 
    }
?>
<div class="container">
<div class="col-md-8 offset-md-2">
 
  <div class="card text-success border-success mb-3">
      <div class="card-header"><h4>รับซื้อสินค้า</h4></div>
      <div class="card-body">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
<form method="post" action="">
         

          <label>ชื่อลูกค้า</label> 
          <div class="form-row">
            <div class="form-group col">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="ชื่อลูกค้า" name="b_name">
            </div>
          </div>
          <label>รหัสสินค้า</label> 
          <div class="form-row">
            <div class="form-group col">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="รหัสสินค้า" name="c_product">
            </div>
          </div>
          <label>ชื่อสินค้า</label> 
          <div class="form-row">
            <div class="form-group col">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="ชื่อสินค้า" name="b_product">
            </div>
          </div>
          <label>จำนวน</label> 
          <div class="form-row">
            <div class="form-group col">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="จำนวน" name="b_num" >
            </div>
          </div>

          <label>ราคา</label> 
          <div class="form-row">
            <div class="form-group col">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="ราคา" name="b_price">
            </div>
          </div>
          <input type="submit" class="btn btn-success " name="ok" value="ลงทะเบียน">
         
</form>
          </div>
        </div>
       
       

      </div>
    </div>
</div>
</div>

nasee0010
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 02/07/2019 9:42 am

Re: ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

Postby nasee0010 » 10/07/2019 1:17 pm

Code: Select all

$update = "UPDATE `admin` SET `last_login` = '".date("Y-m-d H:i:s")."' WHERE `id` = '".$row['id']."' ";


ลองนำไปแปลงใช้ดูนะครับ อันนี้ผมใช้อยู่ในหน้าตอนล็อกอิน มันจะทำการบันทึกเวลาเข้าไปในดาต้าเบสอัตโนมัติ


Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests