Page 1 of 1

ขอcode javascript คะ

Posted: 29/03/2008 3:28 am
by k640
พอดีต้องทำแบบฟอร์รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะ โดยให้มากรอกแบบสมัครออนไลน์ ปัญหาติดตรงที่เมื่อหมดเวลารับสมัครจะทำอย่างไรให้คนที่สนใจเข้ามาคลิกแล้วให้มีกล่องข้อความว่าหมดเวลาการรับสมัคร
พอดีว่าเคยถามเพื่อน เพื่อนบอกว่าเราสามารถใช้java scriptดักไว้ได้ แต่เราต้องรู้วันที่แน่นอนในการปิดรับสมัคร ใครพอมีโค๊ดบ้างคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะต้องรีบส่งงานวันจันทร์ค่ะ

Posted: 29/03/2008 6:19 am
by mindphp
เช็ค กับ php ก็ได้ครับ ตอนสร้าง form ก็ กำหนดเงือนไข เอากับ php

ปล.กรุณาถามให้ตรงหมวดหน่อย นะครับ เพราะ คนอื่นที่มาหาข้อมูลจะได้เจอได้ง่ายๆ