กลับมาเจอ บอร์ดใหม่ เอา Ajax ลิสจังหวัง อำเภอมาฝาก (ไปเจอมา)

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
ob1
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 185
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

กลับมาเจอ บอร์ดใหม่ เอา Ajax ลิสจังหวัง อำเภอมาฝาก (ไปเจอมา)

Post by ob1 » 28/07/2008 12:03 pm

ไม่ได้เขียนเองนะ ไปเจอมาจากบอร์ด ไหนซักแห่งแงๆ
โดยใช้ Xajax นะ

Code: Select all

<?php
$conn = mysql_connect("host", "username", "password")
or die("Could not connect : " . mysql_error());
mysql_select_db("product") or die("Could not select database" . mysql_error());
mysql_query("SET NAMES 'UTF8' ");

include("xajax.inc.php");
$xajax = new xajax();$xajax->registerFunction("province_change");

function province_change($x_province){
$objResponse = new xajaxResponse();
$sql="SELECT * \n";
$sql.="FROM Facility \n";
$sql.="WHERE FacilityCategoryid='$x_province' \n";
$result=mysql_query($sql);
$code="<select name=\"amphur\" id=\"amphur\" onchange=\"xajax_amphur_change(this.value);\">";
$code .= "<option value=\"0\">- - กรุณาเลือก - -</option>";
while($rs_am=mysql_fetch_array($result)){
$code .= "<option value=\"".$rs_am['FacilityId']."\" $select>".$rs_am['Nm']."</option>";
}
$code .= "</select>";
$objResponse->addAssign("amphur_div","innerHTML",$code);
return $objResponse;
}

$xajax->registerFunction("amphur_change");
function amphur_change($x_province){
$objResponse = new xajaxResponse();
$sql="SELECT * \n";
$sql.="FROM FacilityValue \n";
$sql.="WHERE FacilityValueId='$x_province' \n";
$result=mysql_query($sql);
$code="<select name=\"tm\" id=\"tm\">";
$code .= "<option value=\"0\">- - กรุณาเลือก - -</option>";
while($rs_am=mysql_fetch_array($result)){
$code .= "<option value=\"".$rs_am['FacilityValueId']."\" $select>".$rs_am['Nm']."</option>";
}
$code .= "</select>";
$code .= "&nbsp;<input type=\"text\" name=\"VehicleValue\">";
$objResponse->addAssign("tm_div","innerHTML",$code);
return $objResponse;
}

$xajax->processRequests();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<?php $xajax->printJavascript(''); ?>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="14%"><div align="right">จำนวน</div></td>
<td width="86%"><input name="num" type="text" id="num" size="10" value="<?=$_POST[num];?>" />
<input name="add" type="submit" id="add" value="add" /></td>
</tr>
<?
if(!empty($_POST[add])){
$i=0;
while($i<$_POST[num]){
?>
<tr>
<td><div align="right">Categoryู่ :: </div></td>
<td>
<select name="province" onchange="xajax_province_change(this.value);">
<option value="0" selected="selected">- - กรุณาเลือก - -</option>
<?php
$sql="SELECT * \n";
$sql.="FROM FacilityCategory\n";
$result=mysql_query($sql,$conn);
while($rs=mysql_fetch_array($result)){

?>
<option value="<?=$rs['FacilityCategoryId']?>"> <?=$rs['Nm']?> </option>
<?php
}
?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Facility :: </div></td>
<td><div id="amphur_div">
<select name="amphur">
<option value="0" selected="selected">- - กรุณาเลือก - -</option>
</select>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Value:: </div></td>
<td><div id="tm_div">
<select name="tm">
<option value="0" selected="selected">- - กรุณาเลือก - -</option>
</select>
</div>
</td>
</tr>
<!--------------------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------------------->
<script language="javascript">
xajax_province_change(document.getElementById('province').value);
xajax_amphur_change(document.getElementById('amphur').value);
</script>

<?
$i++;
}}
?>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form></body>
</html> 

KatMee
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 22/03/2009 10:19 pm

Re: กลับมาเจอ บอร์ดใหม่ เอา Ajax ลิสจังหวัง อำเภอมาฝาก (ไปเจอมา)

Post by KatMee » 22/03/2009 10:40 pm

ขอบคุณค่ะ

จะลองเอาไปรันดู

แต่ว่าไม่มีไฟล์ include("xajax.inc.php"); อ่ะ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23794
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: กลับมาเจอ บอร์ดใหม่ เอา Ajax ลิสจังหวัง อำเภอมาฝาก (ไปเจอมา)

Post by mindphp » 22/03/2009 10:59 pm

ไฟล์ xajax โหลดได้จากที่ นี่ครับ
http://xajaxproject.org/en/download/
ตอนนี้เวอร์ชั่น 0.5 นะครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests