ดู code ให้หน่อยคับ อยากให้ option สัมพันธ์ กับจำนวน textbox

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

Azinexii
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 24/04/2009 12:24 pm

ดู code ให้หน่อยคับ อยากให้ option สัมพันธ์ กับจำนวน textbox

Post by Azinexii »

ดู code ให้หน่อยคับ อยากให้ option สัมพันธ์ กับจำนวน textbox ที่เพิ่มขึ้นมา ต้องเขียนยังไงคับ ช่วยหน่อยนะคับ

<HTML>
<HEAD><TITLE>ฟอร์มเพิ่มแบบทดสอบ</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
<script type="text/javascript">
var cnt = 4;
var tbl = null;
function init()
{
tbl = document.getElementById('tbl');
}
function addRow()
{
cnt++;
var tr = tbl.insertRow(tbl.rows.length -2);
tr.id = 'tr_' + cnt;
var td = tr.insertCell(0);
var s ='ตัวเลือก '+ cnt +' : <TEXTAREA NAME="choice[]'+ cnt +'" COLS="50" ROWS="1"></TEXTAREA>';
s += ' <a href="#" onclick="return removeRow(' + cnt + ')">ลบ</a>';
td.innerHTML = s;
return false;
}
function removeRow(id)
{
var o = document.getElementById('tr_'+id);
tbl.deleteRow(o.rowIndex);
cnt--;
return false;
}
</script>
</HEAD>
<BODY onload="init()">
<h1>ฟอร์มเพิ่มแบบทดสอบ</h1>
<FORM METHOD=POST ACTION="add_test.php">
<TABLE cellspacing="1" id="tbl">
<TR>
<TD>คำถาม :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<TEXTAREA NAME="question" COLS="60" ROWS="2"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD height="26">ตัวเลือก 1 :
<TEXTAREA NAME="choice[]" COLS="50" ROWS="1"></TEXTAREA></TD></TR>
<TR><TD>ตัวเลือก 2 :
<TEXTAREA NAME="choice[]" COLS="50" ROWS="1"></TEXTAREA></TD></TR>
<TR><TD> ตัวเลือก 3 :
<TEXTAREA NAME="choice[]" COLS="50" ROWS="1"></TEXTAREA></TD></TR>
<TR><TD> ตัวเลือก 4 :
<TEXTAREA NAME="choice[]" COLS="50" ROWS="1"></TEXTAREA><BR></TD>
</TR>
<tr>
<td><BR><a href="#" onclick="return addRow()">เพิ่มตัวเลือก</a></td>
</tr>
<TR>
<TD><BR>คำตอบที่ถูก :
<SELECT NAME="answer">
<OPTION VALUE="1">ตัวเลือก 1</OPTION>
<OPTION VALUE="2">ตัวเลือก 2</OPTION>
<OPTION VALUE="3">ตัวเลือก 3</OPTION>
<OPTION VALUE="4">ตัวเลือก 4</OPTION>
</SELECT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<P><INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">&nbsp;&nbsp;<INPUT TYPE="reset" VALUE="Reset"></P>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests