ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27984
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ

Post by thatsawan »

Code: Select all

    <label><input name="reg_phone" tabindex="10" placeholder="***-***-xxxx" type="text" class="inputbox autowidth" onkeyup="autoPhone(this)" value="{REG_PHONE}"></label>                   

Code: Select all

function autoPhone(obj) {
  
  var pattern = new String("___-___-____"); 
  var pattern_ex = new String("-"); 
  var returnText = new String("");
  var obj_l = obj.value.length;
  var obj_l2 = obj_l - 1;
  for (i = 0; i < pattern.length; i++) {
    if (obj_l2 == i && pattern.charAt(i + 1) == pattern_ex) {
      returnText += obj.value + pattern_ex;
      obj.value = returnText;
    }
  }
  if (obj_l >= pattern.length) {
    obj.value = obj.value.substr(0, pattern.length);
  }
}
ตอนนี้ลองเปลี่ยนจาก new String เป็น new integer new Number เเล้วก็มันจะไม่ทำงาน
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27984
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ

Post by thatsawan »

ใช้เป็น type="tel" ก็ได้ เเต่

Code: Select all

<form action="/action_page.php">
 <label for="phone">Enter a phone number:</label><br><br>
 <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="080-000-0000" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}" required><br><br>
 <small>Format: 080-000-0000</small><br><br>
 <input type="submit">
</form>
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27984
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ

Post by thatsawan »

ลองเอามาใช้ใน phpbb ใช้ไม่ได้

Code: Select all

       <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="123-456-7891" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}" required>
JavaScript & Jquery Ajax-1.png
JavaScript & Jquery Ajax-1.png (6.13 KiB) Viewed 1795 times
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26643
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ

Post by mindphp »

ลองดู

Code: Select all

<input type="text" name="input_mask" data-mask="(000) 000-0000" class="ff-el-form-control" placeholder="0XX-***-XXXX" data-name="input_mask" id="ff_13_input_mask" autocomplete="off" maxlength="14">
https://igorescobar.github.io/jQuery-Ma ... /docs.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26643
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ

Post by mindphp »

นำเจ้า Plugin เข้ามาแล้วระบบจะจัดตาม รูปแบบที่เรากำหนดให้เอง
ตัวอย่างรูปแบบ

Code: Select all

$(document).ready(function(){
 $('.date').mask('00/00/0000');
 $('.time').mask('00:00:00');
 $('.date_time').mask('00/00/0000 00:00:00');
 $('.cep').mask('00000-000');
 $('.phone').mask('0000-0000');
 $('.phone_with_ddd').mask('(00) 0000-0000');
 $('.phone_us').mask('(000) 000-0000');
 $('.mixed').mask('AAA 000-S0S');
 $('.cpf').mask('000.000.000-00', {reverse: true});
 $('.cnpj').mask('00.000.000/0000-00', {reverse: true});
 $('.money').mask('000.000.000.000.000,00', {reverse: true});
 $('.money2').mask("#.##0,00", {reverse: true});
 $('.ip_address').mask('0ZZ.0ZZ.0ZZ.0ZZ', {
  translation: {
   'Z': {
    pattern: /[0-9]/, optional: true
   }
  }
 });
 $('.ip_address').mask('099.099.099.099');
 $('.percent').mask('##0,00%', {reverse: true});
 $('.clear-if-not-match').mask("00/00/0000", {clearIfNotMatch: true});
 $('.placeholder').mask("00/00/0000", {placeholder: "__/__/____"});
 $('.fallback').mask("00r00r0000", {
   translation: {
    'r': {
     pattern: /[\/]/,
     fallback: '/'
    },
    placeholder: "__/__/____"
   }
  });
 $('.selectonfocus').mask("00/00/0000", {selectOnFocus: true});
});
จากคู่มือ
https://igorescobar.github.io/jQuery-Ma ... /docs.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests