ติดปัญหา Named parameter ":code" has no value in the given object.

พูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework JQuery และ Node.JS รวมถึง Framework Express ของ Node.JS ทำงานฝั่ง Server

Moderator: mindphp

Nes224
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 20/12/2021 11:36 am

ติดปัญหา Named parameter ":code" has no value in the given object.

Post by Nes224 »

ในปัญหา Named parameter ":code" has no value in the given object. ผมพยายามที่จะเปลี่ยนช่อง
url.jpg
url.jpg (6.29 KiB) Viewed 76 times
ให้เป็นรูปแบบ year-mm-dd-running number

ซึ่งในช่อง url ตรงคำว่า edit?id = 18f8382f-7251-4401-9a1d-be2bab61edbc นั้นเป็นการ generate id ขึ้นมาจาก uuid

Code: Select all

let product_id = q_id;
		if (!q_id) {
			product_id = uuidv4();
		}
โดยทำการเขียนโค้ดใหม่เป็น

Code: Select all

if (!q_id) {
			for(j = 000001; j>= 000001; j++){
				for(i = 000000; i<j; i++){
					product_id = (moment()).format('YYYY-MM-DD '+i)
				}
			}
		}
ซึ่งถ้ามาถึงตรงนี้แล้วจะติดปัญหาเรื่อง express deprecated req.param(name): Use req.params, req.body, or req.query instead

โดย alert ที่เกิดขึ้น เป็นการบอกว่า express deprecated ได้เลิกใช้รูปแบบการ req.param(name) แล้ว ต้องใช้เป็นรูปแบบ req.params. แทน ซึ่งได้ทำการแก้ไขไปแล้ว จากนั้นจะไม่มี alert นี้เกิดขึ้นอีก
จากนั้น พอทำการ run localhost ขึ้นมาใหม่แล้ว เมื่อมาที่หน้า product เพื่อที่จะ record product ลง database ซึ่งจะมี alert ที่หน้า page ขึ้นมาว่า
Named parameter ":code" has no value in the given object.
ซึ่งผมได้ทำการแก้ไขตรงนี้ ก็คือ ตรง req.param ให้เติมตัว s เข้าไปด้วยซึ่งจะเป็น req.params จากนั้นจะไม่มี alert เกิดขึ้น แต่ประเด็นคือ
เมื่อทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างลงใน form แล้ว จะไม่สามารถกด save ได้โดยปัญหาตรงนี้ ผมได้ลองทำการลบ

จาก

Code: Select all

product_id = (moment()).format('YYYY-MM-DD '+i)
เป็น

Code: Select all

product_id = (moment()).format('YYYY-MM-DD ')
แล้วจะสามารถกด save ได้ ในที่นี้ถ้าหากเราอยากที่จะ เพิ่ม i ต่อท้ายไปกับ YYYY-MM-DD-RUNNING NUMBER ไปด้วยจะทำอย่างไร เพราะผมลองเพิ่มตัว i ต่อท้ายแล้ว
มันจะไม่สามารถที่จะกด save ได้ครับ

Return to “JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests