สอบถามส่งค่าภาษาไทยด้วย ajax แสดงผลเป็น ?

พูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework JQuery และ Node.JS รวมถึง Framework Express ของ Node.JS ทำงานฝั่ง Server

Moderator: mindphp

Thanapoom1514
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 04/07/2022 9:46 am

สอบถามส่งค่าภาษาไทยด้วย ajax แสดงผลเป็น ?

Post by Thanapoom1514 »

สอบถามส่งค่าภาษาไทยด้วย ajax แล้วแสดงผลเป็น ? ไม่ได้เป็นข้อความที่เราเขียนเอาไว้ ต้องทำยังไงหรอครับ
JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS-1.png
JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS-1.png (19.61 KiB) Viewed 98 times
ผลลัพธ์ที่ขึ้นเป็นเครื่องหมาย ?
JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS-2.png
JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS-2.png (15.82 KiB) Viewed 98 times
้html

Code: Select all

<script>
  var check1 = 1
function myFunction() {
  if (check1 == 1) {
    check1 = 0
  }
  else {
    check1 = 1
  }

}
  $(document).ready(function(){
      $('#submit').click(function() {

      var name1 = document.getElementById("input-user").value;
      console.log("ชื่อผู้ใช้ ", name1);
      var word1 = document.getElementById("word_character").value;
      console.log("คำที่ต้องการส่ง ", word1);
      var check2 = check1;
      console.log("ค่าที่ต้องการบันทึก ", check2);

      if(name1 == "" && word1 == "") {
        alert('{L_NAME_USER_WORD_AND_CHARACTER}');
        name.focus();
        word.focus();
        return false;

      }else if (name1 == "" ) {
        alert('{L_NAME_USER_WORD}');
        name.focus();
        return false;

      }else if (word1 == "" ) {
        alert('{L_USER_WORD_AND_CHARACTER}');
        word.focus();
        return false;

      }else {
             
        $.ajax({
          type: "POST",
          url: './tools_word_and_character.php',
          data: { 
              name:name1, 
              word:word1, 
              check:check2, 
              function_word_character:'word_character',
            }, 

          success: function(data){
            $("#username_word").html(data.name);
            $("#word").html(data.word);
            document.getElementById('show_area_all').style.display="block";
            
            // console.log(data);
          },
          
          
        }); 
        

       } 
       return false;
      });
  
  });
</script>
php

Code: Select all

if(isset($function_word) && $function_word == 'word_character')
  { 
    
    header('Content-Type: application/json;');

    if($save == 1)
    { 
      $template->assign_vars(
        array(
          'name' => $name,
          'word' => $word,
        )
      );
      $value = array(
        'name' => $name,
        'word' => $word,
        );
     echo json_encode($value);
      $sql_arr = array(
        'character_user_name' => $name,
        'character_text' => $word,
        'character_underscore_create_date' => time(),
        'character_user_ip' => $ip,

      );
      
      $sql = 'INSERT INTO ' . 'tools_word_and_character_count' . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', $sql_arr);
      $result = $db->sql_query($sql); 
    
      }
    
    elseif($save != 1)
    {

    $value = array(
      'name' => $name,
      'word' => $word,
      );
  
      echo json_encode($value);
    }
  
   exit();
  }
:like: สิ่งนี้
User avatar
eange08
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 7437
Joined: 22/12/2020 10:09 am

Re: สอบถามส่งค่าภาษาไทยด้วย ajax แสดงผลเป็น ?

Post by eange08 »

ตอนที่รับค่าฝั่ง php ให้ใช้คำสั่งรับค่าจาก input ซึ่งจะฟังกชั่นในการอ่านภาษาไทยให้เรา ตำแหน่งที่ 3 ให้เราใส่ true เพื่ออ่านค่าภาษาไทยได้

Code: Select all

$this->request->variable('name', '', true); //ใช้ใน phpBB3.3
 request_var('name', '',true); //ใช้ใน phpBB3.2 - 3.3 
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests