กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญชว

MindPHP News แนะนำ ข่าวสาร บทความ โปรแกรม ที่เขียน ด้วย ภาษา ต่างๆ ที่ออกใหม่ หรือ ออกเวอร์ชั่นใหม่ๆ ทั้ง เทคโนโลยี IT โปรแกรมมิ่ง และรายงานปัญหาการใช้งาน บอร์ด Mindphp.com และ โปรแกรมคำนวณต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27094
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญชว

Post by mindphp »

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความชำนาญการในการออกแบบเพื่อประกวดการออกแบบหน้า homepage กองวิชาการและแผนงาน โดยการออกแบบหน้า homepage ต้องมีความทันสมัย น่าสนใจต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มทุกประเภทโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
- ประเภทข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
- ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. /ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประเภทประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. การส่งผลงานเข้าประกวดประกอบด้วย
- ผลงานเข้าประกวดที่บันทึกลงในแผ่นซีดี 1 แผ่นพร้อมวัสดุกันกระแทกห่อหุ้มอย่างดี
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /ประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาความถูกต้อง 1 ชุด
- จดหมายนำส่งเรียนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- จดหมายนำส่งเรียนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ พระนคร กทม. 10200
3. รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก www.dopa.go.th โดยคลิกไปที่ กองวิชาการและแผนงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ กทม. 10200 โทรศัพท์/โทรสาร
0-2222-5824
4. เงื่อนไขและระยะเวลา การส่งผลงาน ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น ของแต่ละประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 เมษายน 2550 เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาผลงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันส่งผลงานและประกาศผลการประกวดวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th คลิกไปที่กองวิชาการและแผนงาน
5. รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท มีดังนี้
- ประเภทข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. /ปริญาตรีขึ้นไป ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- ประเภทประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “MindPHP News & Feedback”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests