Page 7 of 7

ขอรายละเอียดด้วยคน

Posted: 18/10/2007 11:26 pm
by miracle
อยากทราบเรื่องราคา
ถ้าเดี่ยวเท่าไหร่ แล้วถ้ากลุ่มคิดยังไงเหรอค่ะ
แล้วการเรียนออนไลน์ใช้วิธีไหนยังไงค่ะ

llo_PM.com

Re: รับสอน สอนเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม สอนทำเว็บ รับจ้างทำเว็บ

Posted: 04/08/2010 10:34 pm
by neuropathytreat
มือใหม่ อยากเขียน php ควรเริ่มต้นอย่างไรครับ

Re: รับสอน สอนเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม สอนทำเว็บ รับจ้างทำเว็บ

Posted: 07/03/2011 3:51 pm
by dekdum
อยากจ้างครับ รายละเอียดตามกระทู้นี้
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=9601

โทรมาคุยก่อนก็ได้

Re: รับสอน สอนเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม สอนทำเว็บ รับจ้างทำเว็บ

Posted: 10/03/2011 10:19 pm
by samurai111
อยากทราบว่าตอนนี้ยังเปิดสอนอยู่ปล่าวครับ