Page 1 of 1

GOOGLE MAP API คืออะไร

Posted: 11/01/2018 2:01 pm
by Jom07
Google Maps API ทำให้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลรายชื่อธุรกิจและจุดสนใจกว่า 100 ล้านรายการทั่วโลกของ Google ไม่ว่าผู้ใช้งานจะต้องการแสดงตำแหน่งของบาร์ ร้านกาแฟ สนามบิน หรือร้านขายของชำที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ ก็สามารถให้รายชื่อสถานที่ที่ผ่านการกรองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากที่สุด Google Maps API เป็นชุด API ของ Google สำหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS)ไว้สำหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service
ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ Google โดยแผนที่ยัง features ต่าง ๆ มากมายให้เรียกใช้ เช่น

– ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control)
– การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map)
– การนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service)
– Street View
– ชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing)
– การคำนวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service)
– การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ Google รวบรวมไว้ให้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
– การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service)
โรงเรียน -สถานที่ราชการต่างๆ เเละอื่นๆ อีกมากมาย (Places API) มาใช้งานใน application เรา


Image