สอบถามวิธีการใส่ค่าที่ต้องการใน type="number" เป็นตัวเลขได้ทั้งบวก ลบ และทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกและลบ แต่ไม่เอา 0 ค่ะ

HTML Basic
สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ HTML , CSS และการใช้ Tools ต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

Moderator: mindphp

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

สอบถามวิธีการใส่ค่าที่ต้องการใน type="number" เป็นตัวเลขได้ทั้งบวก ลบ และทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกและลบ แต่ไม่เอา 0 ค่ะ

Post by pprn »

สอบถามวิธีการใส่ค่าที่ต้องการใน type="number" เป็นตัวเลขได้ทั้งบวก ลบ และทศนิยม แต่ไม่เอา 0 ค่ะ คือ ต้องการแค่ตัวเลขที่มีค่าเป็นบวก (เช่น 2) เป็นลบ (เช่น -2) ทศนิยมที่เป็นบวก (เช่น 0.2) และทศนิยมที่เป็นลบ (เช่น -0.2) เท่านั้น แต่ไม่เอา 0 ค่ะ

Code: Select all

<input type="number"  required  min = "-99999" max = "99999" step="0.1"  name="money" class="form-control text-right" autocomplete="off" placeholder="0.00" value=""> 
ถ้าใส่แบบนี้จะใส่ได้ตัวเลขติดลบที่น้อยที่สุดคือ -99999 ตัวเลขที่มากที่สุดคือ 99999 เลขทศนิยมแบบติดลบ ทศนิยมที่เป็นบวก และ 0 อยู่ ไม่ต้องการ 0 เลยค่ะ
Post Reply

Return to “HTML CSS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests