Page 1 of 1

Q - จะใส่คลาสยังไงครับ ถ้าแสดงผลในจอ Smart phone แล้วภาพถ้าภาพเกิน 4 รูปให้แสดงอีกบรรทัดนึงครับ

Posted: 27/08/2019 10:54 am
by Patipat
ตอนนี้ผมมี ภาพแสดงผล เป็น แนวนอนอยู่ครับ แต่ว่า ใส่คลาสไม่ถูกครับจะให้รูปแสดงผล เมื่อเราแสดงผลเป็นจอ Smart Phone แล้วรูปมีขนาดเท่าเดิมแล้วก็ให้ภาพที่เรียงเป็นแนวนอนอยู่ เมื่อเกิน 4 รูปให้เลื่อนลงมาบรรทัดที่ 2 ครับ
Selection_999(987).png
Selection_999(988).png
Selection_999(988).png (51.95 KiB) Viewed 529 times
พอเรา แสดงผล Smart Phone แล้วจะให้ภาพที่เรียงอยู่ ถ้าเกินจำนวนให้ภาพเลื่อนลงมา เป็นบรรท่ัดที่ 2 ครับ

Re: Q - จะใส่คลาสยังไงครับ ถ้าแสดงผลในจอ Smart phone แล้วภาพถ้าภาพเกิน 4 รูปให้แสดงอีกบรรทัดนึงครับ

Posted: 27/08/2019 11:01 am
by tsukasaz
ul ต้องไม่ใช่ flex แล้วตัว li กำหนด เป็น float left กับ กำหนดความกว้างไปเลยครับ

หรือ ลองใช้ class ของ grid

Re: Q - จะใส่คลาสยังไงครับ ถ้าแสดงผลในจอ Smart phone แล้วภาพถ้าภาพเกิน 4 รูปให้แสดงอีกบรรทัดนึงครับ

Posted: 27/08/2019 11:06 am
by thatsawan
Image
มันต้องอย่างนี้ป่าว

Re: Q - จะใส่คลาสยังไงครับ ถ้าแสดงผลในจอ Smart phone แล้วภาพถ้าภาพเกิน 4 รูปให้แสดงอีกบรรทัดนึงครับ

Posted: 27/08/2019 11:10 am
by Patipat
thatsawan wrote:Image
มันต้องอย่างนี้ป่าว
เอาแบบนี้ดีเลยครับ ต้องใช้ คลาสอะไรครับ

Re: Q - จะใส่คลาสยังไงครับ ถ้าแสดงผลในจอ Smart phone แล้วภาพถ้าภาพเกิน 4 รูปให้แสดงอีกบรรทัดนึงครับ

Posted: 27/08/2019 11:20 am
by thatsawan
ตัวมาตราฐานของ moozii