Page 1 of 1

กำลังคิดจะทำเว็บ ครับ ช่วย แนะนำ น้อย ครับ

Posted: 30/07/2011 3:39 pm
by 7one001
ทำเว็บ บอร์ด ใช้อะไรทำดี ครับ ไม่มีความรู้เลย ครับ
ช่วยแนะนำน้อย ครับ
ขอบคุณมาก ครับ

Re: กำลังคิดจะทำเว็บ ครับ ช่วย แนะนำ น้อย ครับ

Posted: 30/07/2011 3:44 pm
by mindphp
แนะนำ phpBB3 ครับ
http://www.phpbbthailand.com/viewforum.php?f=32

Re: กำลังคิดจะทำเว็บ ครับ ช่วย แนะนำ น้อย ครับ

Posted: 30/07/2011 4:12 pm
by 7one001
ขอบคุณมาก ครับ ทีแนะนำ