Page 2 of 2

Re: JOOMLA ปรับ Configuration บน Host แล้วมีปัญหา Fatal error: xcache_list()

Posted: 22/06/2012 1:24 pm
by mindphp
จะแก้ไขค่า config ของ Joomla เลือกทำซักทางครับ
จะแก้
ไฟล์ configuration.php เอง
หรือ
ทำ ผ่านหน้า admin ของ Joomla

Re: JOOMLA ปรับ Configuration บน Host แล้วมีปัญหา Fatal error: xcache_list()

Posted: 22/06/2012 3:12 pm
by god_gun007
ติดต่อทางโฮสต์ HOST ให้แก้ปัญหาให้แล้วนะครับ
กลับมาขอบพระคุณท่านผู้รู้ครับ
^^