Page 1 of 1

ติดตั้ง Template แล้วหน้าเว็บไม่เหมือน Template ต้นฉบับ

Posted: 26/07/2012 3:14 pm
by winterfall
ติดตั้ง Template ของ Joomla 2.5 แล้ว ไม่ยอมขึ้นเหมือนต้นฉบับครับ ผมลงหมดแล้วทั้ง component, module, plugin แต่หน้าเว็บที่ได้แทบจะว่างเปล่า มีรายละเอียดเพียงนิดหน่อย ตัว Template หลังจากติดตั้งเสร็จ ก็ไม่มีให้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างเลย

ไล่เปิด module ทั้งหมดก็เหมือนเดิม เลยเอาไฟล์ quickstart อัพขึ้นไปแล้วแตกไฟล์ทับ Joomla ไปเลย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ถ้าลบ Joomla ทั้งหมดทิ้ง แล้วอัพไฟล์ quickstart แล้วแตกไฟล์ติดตั้งใหม่กับฐานข้อมูลใหม่ จะได้ Template แบบสมบูรณ์เลย แต่ข้อมูลที่ทำไว้แล้วหายไปทั้งหมด

แบบนี้ต้องทำยังไงครับ ถ้าอยากจะติดตั้ง Template ในฐานข้อมูลเดิม