Page 1 of 1

อยากจะถามเกี่ยวกับการสร้าง PhPBB to node.js Chat

Posted: 19/03/2014 9:24 pm
by chornma
มีใครพอจะทราบไหมครับว่าการสร้าง PhPBB to node.js Chat ต้องเริ่มจากตรงไหนบ้าง ส่วนตัวก็ยังมือใหม่ในเรื่องนี้ ครับผม