Page 1 of 1

สอบถามบทความ

Posted: 12/03/2018 11:05 am
by alisa93
สวัสดีค่ะ

พอดีศึกษาบทความ คู่มือสอนและแนะนำการใช้งาน Plugin M Animate Number (ปลั๊กอิน เอ็ม แอนิเมต นัมเบอร์)
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E ... umber.html

สงสัยตรงนี้ค่ะ
ประโยชน์ของ Plugin M Animate Number
แสดงจำนวนหัวข้อย่อยได้
สามารถสร้างตัวเลขให้วิ่งเพิ่มขึ้นได้
สามารถกำหนดให้เริ่มนับจาก 0 หรือ ระบุจำนวนลงไปได้
ช่วยลุกเล่นให้บทความน่าสนใจ
ตรง สามารถสร้างตัวเลขให้วิ่งเพิ่มขึ้นได้ นี่หมายความว่าอย่างไรคะ? มันคือตัวเลขอะไร ไม่ค่อยแน่ใจค่ะ


ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

Re: สอบถามบทความ

Posted: 12/03/2018 11:19 am
by tsukasaz
ผมไปเจอมาเว็บนึงครับ ตัวเลขวิ่งประมาณนี้ https://www.mdsoft.co.th/ลูกค้า.html

Re: สอบถามบทความ

Posted: 12/03/2018 11:40 am
by alisa93
อ๋า โอเค เห็นภาพแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

Re: สอบถามบทความ

Posted: 07/10/2019 1:34 pm
by LEG
:like: :like: