Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการเข้าไปแก้โค้ด Web Server ของ xampp บนระบบปฏิบัติการ aubuntu ครับ

Posted: 31/08/2019 2:56 pm
by jamepiyawat
พอดีว่าผมนั้นต้องการที่จะเข้าไปแก้โค้ด ของ Web Server ของ xampp บนระบบปฏิบัติการ aubuntu ครับแต่ว่าไม่มีรู้วิธีเข้าไปเปลี่ยเลย ครับ
Selection_999(712).png
Selection_999(712).png (21.31 KiB) Viewed 451 times

Re: อยากทราบวิธีการเข้าไปแก้โค้ด Web Server ของ xampp บนระบบปฏิบัติการ aubuntu ครับ

Posted: 31/08/2019 3:02 pm
by mindphp
แก้โค้ดอะไรครับ

Re: อยากทราบวิธีการเข้าไปแก้โค้ด Web Server ของ xampp บนระบบปฏิบัติการ aubuntu ครับ

Posted: 31/08/2019 3:14 pm
by jamepiyawat
โค้ดโปรแกรม xampp ที่เราจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนคำสั่งให้ excute มีเวลานานขึ้นได้ครับ โดยค่าเริ่มต้นที่เป็นเป็น 30 วิ แต่ผมอยากเข้าไปเปลี่ยนเป็น 100 วิครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าโค้ดที่เป็นคำสั่ง excute ของ xampp อยู่ตรงไปไหน ครับ