แนะนำการใช้จอ LCD ร่วมกับ Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

puopun.p
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 27/06/2016 10:03 am

แนะนำการใช้จอ LCD ร่วมกับ Arduino

Post by puopun.p »

ในบทความนี้จะสอนการต่อจอ LCD ขนาด 16x2 กับ Arduino โดยจะเชื่อมต่อกับบอร์ด I2C BUS มาแทนแบบเดิมต้องใช้สายต่อถึง16สาย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดสาย อีกทั้งช่วยลดความซับซ้อนของวงจร
ทำไมต้องใช้ I2C BUS โดยปกติแล้วจอมีการส่งคำสั่งเป็นมาตราฐานอยู่แล้วแต่ต้องใช้สายจำนวนมาก(Parallel) เพื่อส่งชุดคำสั่งการนำ I2C BUS มาใช้จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล แต่ยังใช้ชุดคำสั่งเดิมอยู่ทำให้ไม่ต้องใช้สายเพื่อส่งข้อมูลเยอะเหมือนเดิม
ตัวอย่าง I2C BUS
i2c.jpg
i2c.jpg (43.41 KiB) Viewed 1587 times
สามารถปรับความสว่างโดยการหมุนน๊อตในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก

สิ่งที่ต้องเตรียม
Arduino uno ราคาประมาณ 200-300 บาท
LCD ที่มี I2C BUSติดมาให้ ขนาด 16x4 หรือใกล้เคียงกัน ราคาประมาณ 200 บาท
Library Arduino-LiquidCrystal-I2C
การวางวงจร
adrdu.jpg
adrdu.jpg (64.48 KiB) Viewed 1587 times
lcd.jpg
lcd.jpg (28.24 KiB) Viewed 1587 times
LCD GND >> GND Aduino
LCD VCC >> 5v Aduino
LCD SDA >> SDA aduino
LCD SCL >> SCL arduino

คำสั่ง

Code: Select all

#include <Wire.h> //เรียกใช้ไรบรารี่ wire
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //เรียกใช้ไรบารี LiquidCrystal_I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); #กำหนดช่อง ช่องสัญญาณ,จำนวนตัวอักษร/แถว,จำนวน

void setup()		//กำหนดค่าเริ่มต้น
{
	lcd.begin();		//เริ่มการทำงานจอ lcd
	lcd.setCursor(0, 0); //ตั้งให้แสดงผลที่บรรทัดที่1
	lcd.print("Hello MindPhp"); //แสดงผลข้อความ
    lcd.setCursor(0, 1); //ตั้งให้แสดงผลที่บรรทัดที่2
   lcd.print("I'm Arduino"); //แสดงผลข้อความ
}
ดูเพิ่มเติม Arduino แบบ VDO แนะนำ
https://www.mindphp.com//forums/viewtop ... 15&t=61980
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests