การอ่านค่าความต้านทาน 4 แถบสี และ 5 แถบสี

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
bom_002
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 443
Joined: 06/03/2017 10:51 am

การอ่านค่าความต้านทาน 4 แถบสี และ 5 แถบสี

Post by bom_002 » 08/03/2017 6:58 pm

ค่าความต้านทานโดยส่วนใหญ่จะใช้รหัสแถบสีหรืออาจจะพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทาน ถ้าเป็นการพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทานมักจะเป็นตัวต้านทานที่มีอัตราทนกำลังวัตต์สูง ส่วนตัวต้านทานที่มีอัตราทนกำลังวัตต์ต่ำมักจะใช้รหัสแถบสี ที่นิยมใช้มี 4 แถบสีและ 5 แถบสี ดูตามตัวอย่างได้เลย

ตารางที่ 1 แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี
r1.png
r1.png (57.77 KiB) Viewed 1131 times
การหาแถบสีเริ่มต้น หลักในการพิจารณา แถบสีที่ 1,2 และ 3 จะมีระยะห่างของช่องไฟเท่ากัน ส่วนแถบสีที่ 4 จะมีระยะห่างของช่องไฟมากกว่าเล็กน้อย

ตารางที่ 2 แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี
r7.png
r7.png (55.39 KiB) Viewed 1131 times
การหาแถบสีเริ่มต้น พิจรณา แถบสี่ 1,2,3,4 ระยะห่างช่องไฟเท่ากัน ส่วนแถบที่ 5 จะมีช่องไฟมากกว่าเล็กน้อย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่..
https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู ... ading.html
:plusone:

Post Reply

Return to “IOT - Internet of things”

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests