ควบคุมไฟ Led เปิดไฟไปกลับซ้าย-ขวา โดยใช้ Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

ควบคุมไฟ Led เปิดไฟไปกลับซ้าย-ขวา โดยใช้ Arduino

Post by bankjittapol » 26/10/2019 5:21 pm

ควบคุมไฟ Led เปิดไฟไปกลับซ้าย-ขวา โดยใช้ Arduino

อุปกรณ์
1. Arduino
2. resistor
3. Led
4. Breadboard

การทำงานของแต่ละอุปกรณ์
1. Arduino ใส่คำสั่งเพื่อควบคุม Led
2. Bread Board ตัวจำลองวงจร
3. Resistor ตัวต้านทาน
4. Led แสดงแสงไฟ เมื่อเกิดการ เปิด ปิด

การทำงาน
เปิด ปิดไฟจากซ้าย ไปขวาสลับไปมา
Screenshot2.png

Code: Select all

int timer = 100;
void setup()
{
 for(int pin=2;pin<10;pin++){
 pinMode(pin, OUTPUT);
 }
}

void loop()
{
 for(int pin=9;pin>1;pin--){
  digitalWrite(pin,HIGH);
  delay(timer);
   digitalWrite(pin,LOW);
  delay(timer);
 
	 }
 for(int pin=2;pin<10;pin++){
  digitalWrite(pin,HIGH);
  delay(timer);
   digitalWrite(pin,LOW);
  delay(timer);
 
 }
}


Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests