เปิด ปิดไฟ โดยใช้ปุ่มเดียว Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

เปิด ปิดไฟ โดยใช้ปุ่มเดียว Arduino

Post by bankjittapol »

เปิด ปิดไฟ โดยใช้ปุ่มเดียว Arduino
อุปกรณ์
1. Arduino Uno R3
2. resistor
3. Led
4. Breadboard
5. Pushbutton

การทำงานของแต่ละอุปกรณ์
1. Arduino ใส่คำสั่งเพื่อควบคุม
2. Bread Board ตัวจำลองวงจร
3. Resistor ตัวต้านทาน
4. Led แสดงแสงไฟ เมื่อเกิดการ เปิด ปิด
5.Pushbutton ควบคุมการเปิด ปิดไฟ

การทำงาน
กดปุ่มเพื่อเปิดไฟ และกดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อปิดไฟ
Screenshot3.png
Screenshot3.png (66.23 KiB) Viewed 747 times

Code: Select all

int ledPin = 8;

int buttonPin = 9;

boolean buttonState;

boolean lastState;

boolean state = LOW;

void setup() {

pinMode (buttonPin,INPUT);

pinMode (ledPin,OUTPUT);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(buttonPin);

if ( ( buttonState == LOW) && (lastState == HIGH) )

state = !state;

digitalWrite(ledPin,state);

delay(100);

lastState = buttonState;

}
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests