เปิดไฟ ทุกสีของ LED RGB โดยใช้ Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

เปิดไฟ ทุกสีของ LED RGB โดยใช้ Arduino

Post by bankjittapol »

เปิดไฟ ทุกสีของ LED RGB โดยใช้ Arduino
อุปกรณ์
1. Arduino
2. resistor
3. Led RGB
4. Breadboard

การทำงานของแต่ละอุปกรณ์

1. Arduino ใส่คำสั่งเพื่อควบคุม Led
2. Bread Board ตัวจำลองวงจร
3. Resistor ตัวต้านทาน
4. Led RGB แสดงแสงไฟ

การทำงาน
แสดงสีทั้งหมดของ Led RGB
Screenshot4.png
Screenshot4.png (48.52 KiB) Viewed 766 times

Code: Select all

const byte r = 11;
const byte b = 10;
const byte g = 9;

const byte value[8][3]={{255,0,0},{0,255,0},{0,0,255},{255,255,0},{255,0,255},{0,255,255},{255,255,255},{0,0,0}};

void setup() {

 pinMode(r, OUTPUT);
 pinMode(g, OUTPUT);
 pinMode(b, OUTPUT);

}

void loop() {
 for(int i = 0;i<8;i++){
  analogWrite(r,255-value[i][0]);
	analogWrite(g,255-value[i][1]);
	analogWrite(b,255-value[i][2]);
	delay(1000);
 }
 
}
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests