ส่วนประกอบ Arduino UNO R3

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chaiyasitpraphut
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 63
Joined: 11/11/2019 9:55 am

ส่วนประกอบ Arduino UNO R3

Post by chaiyasitpraphut »

Arduino UNO R3 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลร์ที่นิยมใช้อย่างมาก โดยมีช่องสัญญานดิจิตอล และ อนาล็อก
ทำความรู้จักกับ Arduino UNO R3
ส่วนประกอบ Arduino UNO R3
r7.jpg
r7.jpg (165.26 KiB) Viewed 5502 times
1. USB Port: ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ Computer เพื่อใช้ในการอับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และใช้จ่ายไฟให้กับตัวบอร์ด
2. Reset Button: เป็นปุ่ม Reset เพื่อเริ่มการทำงานใหม่
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2
4. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะทำหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM
5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader
6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5
8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin
9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ทำหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2

ตัวอย่างการใช้บอร์ด Arduino ต่อกับจอแสดงผล OLED
viewtopic.php?f=29&t=62659


อ้างอิง thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests