Page 1 of 1

ทำความรู้จักกับ LINE Notify

Posted: 13/11/2019 11:11 am
by chaiyasitpraphut
LINE Notify คืออะไร
linenotify.png
linenotify.png (53.39 KiB) Viewed 395 times
เป็นบริการจากทางแอปพลิเคชัน LINE
ที่สามารถส่งการแจ้งเตือน ในรูปแบบข้อความไปยัง บัญชีผู้ที่ใช้งาน หรือกลุ่ม ผ่านทาง API จากทางแอปพลิเคชัน LINE
สามารถนำไปใช้กับ ระบบ IoT ได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ใช้แจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้น แจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์
หรือ สำหรับคนขายของออนไลน์ เช่น แจ้งเตือนข้อมูลการสั่งซื้อ

ข้อดีของ LINE Notify
- แจ้งเตือนผ่าน Line Group ได้ทำให้สามารถดูข้อมูลหลายคนพร้อมกันได้
- ไม่เสียค่าบริการ