Page 1 of 1

ทำความรู้จัก bootstrap 4

Posted: 07/03/2017 4:21 pm
by moomai
ทำความรู้จัก bootstrap 4


แนะนำว่า bootstrap ว่าคืออะไรมีอะไรบ้าง อธิบายว่า bootstrap 4 ต่างจากเวอร์ชั่นอื่นๆยังไง และมีอะไรใหม่บ้างที่เพิ่มเข้ามา และรูปแบบการใช้งานต่างๆ

โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ZfcKSb2zbSs