ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery

รวมโค้ด AJAX Javascript Library jQuery Framework ต่างๆ ที่ใช้ คู่กับ php Script Ajax โค้ด Ajax Prototype UI แนะนำได้ที่นี่

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21843
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery

Postby mindphp » 19/11/2009 1:01 am

ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery
ดาวน์โหลด Plugins Validation ได้ที่
http://bassistance.de/jquery-plugins/jq ... alidation/
ตัวอย่างการใช้

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Form Validate</title>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.validate.js"></script>
</head>

<body>
<style type="text/css">
* { font-family: Verdana; font-size: 96%; }
label { width: 10em; float: left; }
label.error { float: none; color: red; padding-left: .5em; vertical-align: top; }
p { clear: both; }
.submit { margin-left: 12em; }
em { font-weight: bold; padding-right: 1em; vertical-align: top; }
</style>
  <script>
  $(document).ready(function(){
    $("#commentForm").validate();
  });
  </script>
 
</head>
<body>
 

 <form class="cmxform" id="commentForm" method="get" action="">
 <fieldset>
   <legend>A simple comment form with submit validation and default messages</legend>
   <p>
     <label for="cname">Name</label>
     <em>*</em><input id="cname" name="name" size="25" class="required" minlength="2" />
   </p>
   <p>
     <label for="cemail">E-Mail</label>
     <em>*</em><input id="cemail" name="email" size="25"  class="required email" />
   </p>
   <p>
     <label for="curl">URL</label>
     <em>  </em><input id="curl" name="url" size="25"  class="url" value="" />
   </p>
  <p>
     <input class="submit" type="submit" value="Submit"/>
   </p>
 </fieldset>
 </form>
</body>
</html>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “AJAX Javascript Library - jQuery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests