เพิ่ม Method สำหรับ plugin validate ตัวอย่าง validate date

รวมโค้ด AJAX Javascript Library jQuery Framework ต่างๆ ที่ใช้ คู่กับ php Script Ajax โค้ด Ajax Prototype UI แนะนำได้ที่นี่

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21833
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เพิ่ม Method สำหรับ plugin validate ตัวอย่าง validate date

Postby mindphp » 19/11/2009 1:10 am

เพิ่ม Method สำหรับ plugin validate ตัวอย่าง validate date
เพื่อเช็ควันเดือนปีที่ถูกต้องจริงๆ โดยใช้ php เข้ามาช่วย
javascript

Code: Select all

<script type="text/javascript">
function update_date()
{
   yy    = $('#yearOfBirth').val();
   mm    = $('#monthOfBirth').val();
   dd    = $('#dateOfBirth').val();
   y_m_d   = yy+'-'+mm+'-'+dd;
   $('#y_m_d').val(y_m_d);
}

$(function(){   
   $("#form1").validate({      
      debug: true,
      rules: {
            y_m_d: {
            required: true,
            BirthCheck: true
         },
      },
      messages: { 
         y_m_d: 'กรุณาระบุ วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง',
      },
      submitHandler: function(form) {
         // $('#form1').ajaxSubmit();
         form.submit();
      }
      
   });
   
});
   
jQuery.validator.addMethod('BirthCheck', function(y_m_d) {
       var postURL = "ajax_validate_date.php";
        $.ajax({
                  cache:false,
                 async:false,
                 type: "POST",
                 data: "y_m_d=" + y_m_d,
                  url: postURL,
                  success: function(msg) {
                   result = (msg=='TRUE') ? true : false;
               }
         });
        if(!result) {
           alert('ผิดพลาด! ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง');
        }      
      return result;
   }, '');
</script>

php

Code: Select all

<?php
$a_date 
explode('-',$_POST['y_m_d']);
if( 
checkdate($a_date[1],$a_date[2],$a_date[0]) ) {
    echo 
'TRUE';
} else {
    echo 
'FALSE';
}
?>

Image
โดยหน้า html จะเป็น listbox เลือกวันเดือนปี แล้วเก็บไว้ใน

Code: Select all

<input name="y_m_d" type="hidden" id="y_m_d" value="" />
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “AJAX Javascript Library - jQuery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests