เพิ่ม Method สำหรับ plugin validate ตัวอย่าง validate date

รวมโค้ด AJAX Javascript Library jQuery Framework ต่างๆ ที่ใช้ คู่กับ php Script Ajax โค้ด Ajax Prototype UI แนะนำได้ที่นี่

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24664
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เพิ่ม Method สำหรับ plugin validate ตัวอย่าง validate date

Post by mindphp »

เพิ่ม Method สำหรับ plugin validate ตัวอย่าง validate date
เพื่อเช็ควันเดือนปีที่ถูกต้องจริงๆ โดยใช้ php เข้ามาช่วย
javascript

Code: Select all

<script type="text/javascript">
function update_date()
{
	yy 	= $('#yearOfBirth').val();
	mm 	= $('#monthOfBirth').val();
	dd 	= $('#dateOfBirth').val();
	y_m_d	= yy+'-'+mm+'-'+dd;
	$('#y_m_d').val(y_m_d);
}

$(function(){	
	$("#form1").validate({		
		debug: true,
		rules: {
				y_m_d: {
				required: true,
				BirthCheck: true
			},
		},
		messages: { 
			y_m_d: 'กรุณาระบุ วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง',
		},
	  submitHandler: function(form) {
			// $('#form1').ajaxSubmit();
			form.submit();
	  }
		
	});
	
});
	
jQuery.validator.addMethod('BirthCheck', function(y_m_d) {
		 var postURL = "ajax_validate_date.php";
    $.ajax({
 	       cache:false,
 		     async:false,
 		     type: "POST",
 		     data: "y_m_d=" + y_m_d,
 		     url: postURL,
 		     success: function(msg) {
 	       result = (msg=='TRUE') ? true : false;
 	     }
	   });
		 if(!result) {
		 	alert('ผิดพลาด! ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง');
		 }		 
		return result;
	}, '');
</script>
php

Code: Select all

<?php
$a_date = explode('-',$_POST['y_m_d']);
if( checkdate($a_date[1],$a_date[2],$a_date[0]) ) {
    echo 'TRUE';
} else {
    echo 'FALSE';
}
?>
Image
โดยหน้า html จะเป็น listbox เลือกวันเดือนปี แล้วเก็บไว้ใน

Code: Select all

<input name="y_m_d" type="hidden" id="y_m_d" value="" />
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “AJAX Javascript Library - jQuery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests