เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

รวมโค้ด AJAX Javascript Library jQuery Framework ต่างๆ ที่ใช้ คู่กับ php Script Ajax โค้ด Ajax Prototype UI แนะนำได้ที่นี่

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22137
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

Postby mindphp » 07/11/2010 2:32 am

Code: Select all

function dump(arr,level) {
   var dumped_text = "";
   if(!level) level = 0;
   
   //The padding given at the beginning of the line.
   var level_padding = "";
   for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "    ";
   
   if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects
      for(var item in arr) {
         var value = arr[item];
         
         if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
            dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
            dumped_text += dump(value,level+1);
         } else {
            dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
         }
      }
   } else { //Stings/Chars/Numbers etc.
      dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
   }
   return dumped_text;
}


วิํีธีใช้

Code: Select all

   var assoc = {
      "val"  : "New",
      "number" : 8,
      "theting" : arra
   };
   
   alert(dump(assoc));
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “AJAX Javascript Library - jQuery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests