เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post by mindphp »

หลังจากติดตั้ง OS เสร็จ ควรอัพเกรด ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

yum -y update 
lib สำหรับ ติดตั้ง directadmin

Code: Select all

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which screen
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post by mindphp »

Code: Select all

wget http://www.directadmin.com/setup.sh 

Code: Select all

chmod 755 setup.sh

Code: Select all

./setup.sh
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post by mindphp »

iptables add port ที่จะเป็นต้องใช้

Code: Select all

sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8069 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post by mindphp »

/etc/init.d/iptables save

service iptables save
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post by mindphp »

กระทู้ สำหรับ คนที่จะติดตั้ง Direatadmin
ควรแบ่งพื้นที่
/var
ตอนติดตั้ง OS ไว้เยอะๆ ถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post by mindphp »

OS อื่นๆ ก็ควรแบ่ง /var ไว้เยอะๆ นะครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests