Page 1 of 1

ขอสอบถามเกี่ยวกับ Google sheet ครับ

Posted: 22/05/2018 8:07 pm
by toonytoony2004
เงื่อนไขคือ
1. สมมติผมมีข้อมูล 20 record เรียบงลำดับ แต่ละ record เก็บข้อมุลและรายละเอียดของข้อมูลที่ผมต้องการและผมป้อนลงไป
2. มีจำนวนอาจารย์ 20 คน เป็นเจ้าของข้อมูลในแต่ละ record

ขออนุญาตสอบถามว่า ถ้าผมมี sheet เดียว ผมจะแชร์ให้อาจารย์แต่ละคนดูได้แต่ record ของตัวเองได้อย่างไรครับ มีวิธี หรือแนวทางไหมครับ ดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถ Edit ได้

ขอบคุณครับ