ประกันสังคมปรับลดอัตราส่งเงิน นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27351
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ประกันสังคมปรับลดอัตราส่งเงิน นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

Post by thatsawan »

รับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
มาตรา 33 นายจ้าง 4% (จากเดิม 5%) จากเงินเดือน คือเป็น สมทบสูงสุด 600 บาท (จากเดิม 750 บาท)
มาตรา 33 ลูกจ้าง 4% (จากเดิม 5%) จากเงินเดือน คือเป็น สูงสุด 600 บาท (จากเดิม 750 บาท)
มาตรา 39 ผู้ประกันตน 7% (จากเดิม 9%)

ผู้ประกันตนมาตรา 39
เงินที่ใช้ป็นฐานในการคำนวณงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บากเท่ากันทุกคน
โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 7% (4,800 x 7% = 336 บาทต่อเดือน)

ระยะวลา 6 เดือน (มีค. -ส.ค.) เพื่อช่วยลดภาระการปรับอัตราเงินสมทบดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ ฝายข่าวสายด่วน ตลอด1506 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (1.16 MiB) Viewed 1043 times
User avatar
WebsiteBigbang
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 30/03/2020 6:43 pm
Contact:

Re: ประกันสังคมปรับลดอัตราส่งเงิน นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

Post by WebsiteBigbang »

บริษัทขอความร่วมมือสมัครใจลดเงินเดือนตัวเอง สามารถขอรับสิทธิจากประกันสังคมได้มั้ยเอ่ย?
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25977
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ประกันสังคมปรับลดอัตราส่งเงิน นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

Post by mindphp »

ลดได้ 25%
ไม่สามารถของสิทธ์ ได้

ถ้าหยุดงานเลย ขอได้ 50%
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27351
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ประกันสังคมปรับลดอัตราส่งเงิน นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

Post by thatsawan »

อัพเดท ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยให้
– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน เดิม อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน “แก้ไขปรับเพิ่มเป็น อัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน”
– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เดิม ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 60 วัน “แก้ไขปรับเพิ่มเป็น อัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน”
สำหรับมาตรการดังกล่าวตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและทบทวนให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในครั้งนี้นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่มีนโยบายที่จะเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เท่าเทียมกันมากที่สุด
91703215_2859249760820496_9171775185978654720_n.jpg
91703215_2859249760820496_9171775185978654720_n.jpg (85.86 KiB) Viewed 733 times
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27351
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ประกันสังคมปรับลดอัตราส่งเงิน นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

Post by thatsawan »

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งของนายจ้างและผู้ประกันตน พ.ศ.2563
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2563

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างตามมาตรา 34 และขึ้นทะเบียนลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดังนี้

(1) ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(2) ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(3) ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไห้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 วรรคสาม ดังนี้
(1) เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(2) เงินสมทบงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้นำส่งเงินสมทบเข้าทองทุน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(3) เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
92516030_2883478561730949_5562086298765754368_o.jpg
92516030_2883478561730949_5562086298765754368_o.jpg (80.84 KiB) Viewed 329 times
92512544_2883478581730947_7994279502001733632_o.jpg
92512544_2883478581730947_7994279502001733632_o.jpg (31.05 KiB) Viewed 329 times
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests