ลดอัตราหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 1.5% ออกเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว!!! นะ เริ่ม 1 เมษายน 2563

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26771
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ลดอัตราหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 1.5% ออกเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว!!! นะ เริ่ม 1 เมษายน 2563

Post by thatsawan »

ออกเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว สำหรับ ลดอัตราหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) เหลือ 1.5%
โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เกิดสภาพคล่องในการทำธุรกิจมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้ออกนโยบายลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย


บุคคลธรรมดา
มาตรา 40(6) ค่าวิชาชีพอิสระ
มาตรา 40(7) ค่ารับเหมา ทั้งค่าเเรงและค่าของ
มาตรา 40(8) ค่าอื่นๆ จากการจ้างทำของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือส่งเสริมการขาย ไม่รวม ค่าบริการโรงแรม ค่าอาหารภัตราคาร ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ที่ปกติถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% จะลดเหลือ 1.5% มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน - 30 กันยายน 63
สำหรับ E-withholding tax ปกติถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% จะลดเหลือ 2% มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 64

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ยกเว้นมูลนิธิหรือสมาคม)
มาตรา 40(2) ค่าจ้างทั่วไป
มาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ
มาตรา 40(6) ค่าวิชาชีพอิสระ
มาตรา 40(7) ค่ารับเหมา ทั้งค่าเเรงและค่าของ
มาตรา 40(8) ค่าอื่นๆ จากการจ้างทำของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือส่งเสริมการขาย ไม่รวม ค่าบริการโรงแรม ค่าอาหารภัตราคาร ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ที่ปกติถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% จะลดเหลือ 1.5% มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน - 30 กันยายน 63
สำหรับ E-withholding tax ปกติถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% จะลดเหลือ 2% มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 64


พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
ติดตามเเละสอบถามได้ที่ สรรพากร www.rd.go.th

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests