เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่ง

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 783
Joined: 30/11/2020 10:24 am

เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่ง

Post by Duanghathai Termtem »

เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่ง
ความมั่งคั่ง( Wealth) คือ ขนาดของสินทรัพย์สุทธิ โดยมาจากสินทรัพย์รวมหักออกด้วยหนี้สินของตน ซึ่งหากสองค่านี้ลบกัน แล้วมีค่าบวกมากๆ ก็เรียกว่ามีความมั่งคั่งมาก ซึ่งการวัดความมั่งคั่งสามารถดูได้ท้งในอค์การธุรกิจต่างๆ หรือแม่แต่คนใดคนนึง หรือที่เรียกว่า ความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างสินทรัพยและหนี้สินส่วนบุคคล
สินทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
- สินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสดในมือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- สินทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น หุ้นสามัญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สินทรัพย์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ บ้าน ทองคำ
หนี้สิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คืือ
-หนี้สินระยะสั้น เช่น หนี้บัตรเครดิต
- หนี้สินระยะยาว เช่น สินเชื่อรถยนต์

ขัันตอนการสร้างความมั่งคั่ง
1.การประเมินตนเอง เพื่อเช็คความสามารถทางการเงิน ด้วยสมการ สินทรัพย์-หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ
2.การกำหนดเป้าหมายทาการเงินที่เป็นไปได้ เช่น อยากไปเที่ยวฝรั่งเศษ ตอนอายุ 40 ปี
3.การระบุตัวเลขของจำนวนเงินที่ต้องใช้ให้ชัดเจน เช่น ด้วยเงิน 5 แสน
4.การจัดทำแผน
5.การปฏิบัติามแผน
6.ติดตามและประเมินผลแผนอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย

การบริหารความมั่งคั่งที่ดีคือการต้องมีเป้าหมายทางการเงินที่ดี มีการดำเนินการตามเป้าหมายและทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอ เพื่อดูความสามารถของตนเอง แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการที่เราต้องเช็คสถานะทางการเงินของตนเองด้วย เพื่อนำไปสู่การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธภาพ

ศึกษาเพิ่มเติม
การตรวจสอบสถานะทางการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

อ้างอิง:
https://bit.ly/2JKEZu1
https://bit.ly/3lQ84RU
https://bit.ly/33S2GHJ
https://bit.ly/39IPetA

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests