สหกิจศึกษา คืออะไร

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

สหกิจศึกษา คืออะไร

Post by Duanghathai Termtem »

สหกิจศึกษา คือ การผสมผสานการเรีนยรู้ในห้องเรียนและ การลงปฏิบัติงานจริงผ่านสถานที่จริง เป็นการฝึกประสบการการทำงานจริง สถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่ไม่สามารถพบเจอได้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า หรือการทำงานแบบ Timing รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องใช้ในสถานประกอบการนั้น เช่น ทักษะทางด้าน IT เป็นต้น ทำให้การสหกิจศึกษาเปรียบเสมือน แบบจำลองการทำงาน เลยก็ว่าได้ สหกิจศึกษาจึงถูกบรรจุให้เป็นอีกรายวิชาที่นักศึกษาต้องผ่านก่อนจะจบการศึกษา

ประโยชน์จากสหกิจศึกษา
- ประสบการณ์จริงนอกเหนือในห้องเรียน
- ช่วยพัฒนา skill การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
- ฝึกการปรับัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
- ฝึกการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การนำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในการทำงาน
- ฝึกความอดทนอดกลั้น
เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา
- การศึกษาข้อมูลสถานประกอบการ
- การตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน
- การสำรวจเส้นทางงก่อนการเริ่มงานจริง เพื่อกะเวลาการเเดินทางต่างๆ
- การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม
- ความกล้าในการศึกษางาน เช่น ต้องกล้าที่จะถามเมื่อทำไม่ถูก
- ไม่กดดันตัวเอง
- การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ it
เป็นต้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกสหกิจศึกษานั้น มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษามาก ไม่ใช่เป็นเพียงการทำเพื่อให้ได้เกรด แต่เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ประสบการจริง ดังนั้น ผู้ที่ต้องออกสหกิจศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเวลาจริง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และไม่เป็นภาระของทีม และทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีก่อนการออกสหกิจ คือ ทักษะการใช้งาน Microsoft Excel ,Microsoft PowerPoint, Microsoft Word หรือรวมไปถึงพื้นฐานการใช้งานกลุ่มของ Google Drive ซึ่งสำคัญมากในการทำงานในปัจจุบัน ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests