9 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

9 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

Post by Duanghathai Termtem »

เมื่อกล่าวถึง ทักษะ ที่จำเป็นในการทำงานนั้น ไม่ใช่เพียงทักษะใรการทำงานร่วมกับผู้อื่นเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้าามีส่วนร่วมในการทำงานที่เยอะมากขึ้น ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี จึงเป็นอีกทักษะที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ การใช้งานระบบซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีดิจิตัลก็ตาม ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

Image

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 9 ด้าน
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องทราบถึง สิทธิการเข้าถึง การใช้งาน คามรับผิดชอบ และรวมไปถึงจริยธรรมที่เหมาะสมและถูกต้องเมื่อเข้าใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ
2. การใช้อินเตอร์เน็ต หรือ สื่อดิจิตัล
- ข้อความ
- ภาพนิ่ง
- เสียง
- ภาพเคลื่อนไหว
- วิดีโอ
3. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ึ่ซึ่งหมายความถึงผู้ที่บุกรุก หรือผู่ที่มีประสงค์ร้ายกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่รู้จักกันในนาม แฮกเกอร์
4. การใช้โปรแกรมประมวลคำ
เป็นทักษะที่ช่วยในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้ เช่น
- Microsoft Word
- โปรแกรมประมวลคำออนไลน์ เช่น Google Docs
5. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
- Microsoft Excel สเปรชีท/ตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมมของข้อมูล
6. การใช้โปรแกรมนำเสนองาน
- Microsoft Power Point
- Google Slide สร้างสไลด์ แก้ไข และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
7. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิตัล ตัวอย่าง เช่น
- การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Wix สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ , เว็บไซต์ส่วนตัว , Business Portfolio หรือ Blog
8. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
อาจจะอาศัยฟังก์ชั่นของ Google เช่น Google Meet หรือ Google Slide เป็นต้น
9. การใช้ดิจิตัลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย
ซึ่งไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว อาจมีการแอบแฝง นำไปใช้ประโยชน์ เช่น
- ไม่ส่งข้อมูลหลักฐานสำคัญ (รูปบัตรประชาน รหัสผ่านต่างๆ เป็นต้น)
- ระมมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์
- ไม่บันทึก password ในการเข้าใช้งานช่องทางต่างๆ

โดยจะเห็นได้ว่าทั้ง 9 ทะกษะนี้ มีความครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน อันได้แก่ การใช้ การเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางด้านนี้จะช่วยให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงด้วย โดยในปัจจุบันนี้ Google ก็ได้รวบรวมทักษะเหล่านั้นไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Google Slide , Google Sheet , Google Meet หรือ Google Drive เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้งานเป็นอย่างมากด้วย

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests