การใช้เคื่องมือ BMC วิเคราะห์ธุรกิจ

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

การใช้เคื่องมือ BMC วิเคราะห์ธุรกิจ

Post by Aranya »

การใช้เคื่องมือBMCวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Model Canvas (BMC)
ดาวน์โหลด.png
ดาวน์โหลด.png (8.88 KiB) Viewed 100 times
การใช้ BMC ในแต่ละธุรกิจต้องดูก่อนว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจอะไร เช่นดูว่าธุรกิจมีเป้าหมายอะไร ความต้องการของลูกค้า หรือการอยากมีตัวตนของบริษัท เพราะถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร ความสำคัญของธุรกิจนั้นให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะได้นำมาวิเคราะห์เป็นลำดับเพื่อเป็นแนวทางในการรู้เขารู้เราและรู้กัน
1.กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้การดำรงชีวิตง่ายขึ้น
2.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำ CRM หรือ การช่วยเหลือสังคมแบบที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้ทันตั้งตัว ยกตัวอย่างเช่นการแจกผ้าห่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์หนึ่ง
3.คุณค่าสินค้าที่ให้แก่ลูกค้า ตัวสินค้าและบริการที่ดีที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4.พันธมิตร เช่นเราทำร้านอาหาร พันธมิตรเราได้แก่ ร้านขายผัก หรือวัถุดิบต่างๆ
5.แหล่งทรัพยากรของธุรกิจ ธุรกิจนำอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเข้ามาเช่น วัสดุสำนักงาน อาคาร
6.กิจกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ยกตัวอย่างร้านอาหารก็จะเป็นในส่วนของ การทำอาหาร การเสิร์ฟ การบริการ
7.ช่องทางการจำหน่าย ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
8.ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคงที่และหมุนเวียน
9.รายได้ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
*การเรียงลำดับขึ้นอยู่กับธุรกิจให้ความสำคัญกับอะไรก่อน ข้อมูลข้างต้นสามารถหาเพิ่มได้ในอินเตอร์เน็ตแต่การนำเอาไปประยุกต์ใช้จริงและถ่ายทอดให้เห็นภาพและสรุปแบบข้างต้น

อ้างอิง

https://www.marketingoops.com/news/biz- ... el-canvas/
Attachments
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

Re: การใช้เคื่องมือBMCวิเคราะห์ธุรกิจ

Post by Aranya »

การใช้เคื่องมือBMCวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Model Canvas (BMC)
ดาวน์โหลด.png
การใช้ BMC ในแต่ละธุรกิจต้องดูก่อนว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจอะไร เช่นดูว่าธุรกิจมีเป้าหมายอะไร ความต้องการของลูกค้า หรือการอยากมีตัวตนของบริษัท เพราะถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร ความสำคัญของธุรกิจนั้นให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะได้นำมาวิเคราะห์เป็นลำดับเพื่อเป็นแนวทางในการรู้เขารู้เราและรู้กัน
1.กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้การดำรงชีวิตง่ายขึ้น
2.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำ CRM หรือ การช่วยเหลือสังคมแบบที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้ทันตั้งตัว ยกตัวอย่างเช่นการแจกผ้าห่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์หนึ่ง
3.คุณค่าสินค้าที่ให้แก่ลูกค้า ตัวสินค้าและบริการที่ดีที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4.พันธมิตร เช่นเราทำร้านอาหาร พันธมิตรเราได้แก่ ร้านขายผัก หรือวัถุดิบต่างๆ
5.แหล่งทรัพยากรของธุรกิจ ธุรกิจนำอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเข้ามาเช่น วัสดุสำนักงาน อาคาร
6.กิจกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ยกตัวอย่างร้านอาหารก็จะเป็นในส่วนของ การทำอาหาร การเสิร์ฟ การบริการ
7.ช่องทางการจำหน่าย ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
8.ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคงที่และหมุนเวียน
9.รายได้ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
*การเรียงลำดับขึ้นอยู่กับธุรกิจให้ความสำคัญกับอะไรก่อน ข้อมูลข้างต้นสามารถหาเพิ่มได้ในอินเตอร์เน็ตแต่การนำเอาไปประยุกต์ใช้จริงและถ่ายทอดให้เห็นภาพและสรุปแบบข้างต้น

อ้างอิง

https://www.marketingoops.com/news/biz- ... el-canvas/

แก้ไข
การใช้เคื่องมือBMCวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Model Canvas (BMC)
ดาวน์โหลด.png
ในปัจจุบันปี 2021 มีการเปลียนแปลงไปอย่างมากรวมทั้งต้องใช้ชีวิตแบบ New normal จึงทำให้หลายธุรกิจในปัจจุบันผันตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสCovid-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงไปบางธุรกิจก็เปลี่ยนจากธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของตัวบริษัทเอง แต่ถ้าหากนำเอาการวิเคราะห์ธุรกิจมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการก็อาจจะสามารถช่วยได้ในบางส่วน
การนำ BMC มาใช้ ในแต่ละธุรกิจต้องดูก่อนว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจอะไร เช่นดูว่าธุรกิจมีเป้าหมายอะไร ความต้องการของลูกค้า หรือการอยากมีตัวตนของบริษัท เพราะถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร ความสำคัญของธุรกิจนั้นให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะได้นำมาวิเคราะห์เป็นลำดับเพื่อเป็นแนวทางในการรู้เขารู้เราและรู้กัน
1.กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้การดำรงชีวิตง่ายขึ้น
2.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำ CRM หรือ การช่วยเหลือสังคมแบบที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้ทันตั้งตัว ยกตัวอย่างเช่นการแจกผ้าห่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์หนึ่ง
3.คุณค่าสินค้าที่ให้แก่ลูกค้า ตัวสินค้าและบริการที่ดีที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4.พันธมิตร เช่นเราทำร้านอาหาร พันธมิตรเราได้แก่ ร้านขายผัก หรือวัถุดิบต่างๆ
5.แหล่งทรัพยากรของธุรกิจ ธุรกิจนำอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเข้ามาเช่น วัสดุสำนักงาน อาคาร
6.กิจกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ยกตัวอย่างร้านอาหารก็จะเป็นในส่วนของ การทำอาหาร การเสิร์ฟ การบริการ
7.ช่องทางการจำหน่าย ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
8.ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคงที่และหมุนเวียน
9.รายได้ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
*การเรียงลำดับขึ้นอยู่กับธุรกิจให้ความสำคัญกับอะไรก่อน ข้อมูลข้างต้นสามารถหาเพิ่มได้ในอินเตอร์เน็ตแต่การนำเอาไปประยุกต์ใช้จริงและถ่ายทอดให้เห็นภาพและสรุปแบบข้างต้น

สรุป การวิเคราะห์์ธุรกิจจะทำให้ได้เปรียบในการวางแผนหากเรานำเอาไปปรับใช้ จะได้รู้จุดว่าพลาดส่วนไหนควรแก้ไขส่วนไหนเพื่อเป็นการรู้ตัวบริษัทเราเองก่อนที่จะไปแข่งขันภายนอกเพื่อจะได้เป็นการได้เปรียบคู่แข่ง

อ้างอิง

1.https://www.marketingoops.com/news/biz- ... el-canvas/
2.https://medium.com/@songklod/business-model-canvas-bmc
3.https://digitorystyle.com/article/how-t ... el-canvas/
Post Reply

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests