4ps ส่วนประสมทางการตลาด

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

4ps ส่วนประสมทางการตลาด

Post by Aranya »

4psส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด
4ps เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำมาวิเคราะห์ธุรกิจและเป็นกลยุทธ์เบื้องต้น โดยมีดังนี้
1.Product สินค้าและบริการ ในด้านของตัวผลิตภัณฑ์เป็นการนำกลยุทธ์ต่างๆจากความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดแนวความคิดแตดต่างออกไปจากเดิม
2.Price ราคา กลยุทธ์การตั้งราคาถ้าคิดแบบวิธีพื้นฐาน เช่น ต้นทุน+กำไรที่ต้องการ แต่ถ้ามีกลยุทธ์ที่นำมาปรับใช้จะทำให้การตั้งราคามีประสิทธภาพมากขึ้น
3.Place ช่องทางกาารจัดจำหน่าย ในปัจจุบันช่องทางการขายมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ยิ่งเป็นยุคดิจิทัลก็ทำให้การขายในโลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น
4.Promotion การส่งเสริมการขาย ไม่ใช่แค่เป็นการลด แลก แจก แถม แต่หมายถึงเป็นการสร้างการรับรู้ว่าแบรนด์นี้มีตัวตน เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า

อ้างอิง
https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/4p/
Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

Re: 4ps ส่วนประสมทางการตลาด

Post by Aranya »

4psส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด
4ps เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำมาวิเคราะห์ธุรกิจและเป็นกลยุทธ์เบื้องต้น โดยมีดังนี้
1.Product สินค้าและบริการ ในด้านของตัวผลิตภัณฑ์เป็นการนำกลยุทธ์ต่างๆจากความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดแนวความคิดแตดต่างออกไปจากเดิม
2.Price ราคา กลยุทธ์การตั้งราคาถ้าคิดแบบวิธีพื้นฐาน เช่น ต้นทุน+กำไรที่ต้องการ แต่ถ้ามีกลยุทธ์ที่นำมาปรับใช้จะทำให้การตั้งราคามีประสิทธภาพมากขึ้น
3.Place ช่องทางกาารจัดจำหน่าย ในปัจจุบันช่องทางการขายมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ยิ่งเป็นยุคดิจิทัลก็ทำให้การขายในโลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น
4.Promotion การส่งเสริมการขาย ไม่ใช่แค่เป็นการลด แลก แจก แถม แต่หมายถึงเป็นการสร้างการรับรู้ว่าแบรนด์นี้มีตัวตน เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า

อ้างอิง
https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/4p/

เพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียด
4psส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นพื้นฐานธุรกิจสามารถนำไปตั้งเป็นกลยุทธ์ของบริษัทโดยหลักการที่จะนำไปใช้ตั้งแต่พื้นฐานในด้านผลิตภัณฑ์แหล่งที่มาวัตถุดิบต้นทุนที่เป็นต้นทุนทั้งทางบัญชี และต้นทุนค่าเสียโอกาส โดย4ps เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำมาวิเคราะห์ธุรกิจและเป็นกลยุทธ์เบื้องต้น โดยมีดังนี้

1.Product สินค้าและบริการ ในด้านของตัวผลิตภัณฑ์เป็นการนำกลยุทธ์ต่างๆจากความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดแนวความคิดแตกต่างออกไปจากเดิม เช่นการผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้ท้องถิ่นหรือที่ล้นตลาดมาแปรรูปเพื่อต่อยอดให้คุณค่ากับตัว Product มากขึ้น

2.Price ราคา กลยุทธ์การตั้งราคาถ้าคิดแบบวิธีพื้นฐาน เช่น ต้นทุน+กำไรที่ต้องการ แต่ถ้ามีกลยุทธ์ที่นำมาปรับใช้จะทำให้การตั้งราคามีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ธุรกิจมีกำไรและสามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดไปได้

3.Place ช่องทางกาารจัดจำหน่าย ในปัจจุบันช่องทางการขายมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ยิ่งเป็นยุคดิจิทัลก็ทำให้การขายในโลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสที่จะการจายสินค้าบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน

4.Promotion การสส่งเสริมการขาย ไม่ใช่แค่เป็นการลด แลก แจก แถม แต่หมายถึงเป็นการสร้างการรับรู้ว่าแบรนด์นี้มีตัวตน เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการจดจำ เช่น วันนี้ลูกค้าเห็นบริษัทเราจากในเว็บหรือ Facebook ในวันนี้ลูกค้าอาจจะยังไม่ใช้บริการแต่หากลูกค้ามีคนรู้จักที่ต้องการอยากจะทำเกี่ยวกับการให้บริการของเราก็จะสามารถเป็นตัวเลือกที่ลูกค้าจดจำและบอกต่อๆกัน แบบปากต่อปาก

สรุป กลยุทธ์ทางการตลาดจะนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้ผลก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมปรับ และสามารถยอมรับผลที่จะตามมาทั้งผลดีและผลเสียได้ ดังนั้นหากจะนำเครื่องมือนี้ไปใช้วิเคราะห์ต้องดูธุรกิจว่าเป็นสินค้าที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ

อ้างอิง
https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/4p/
Post Reply

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests