ตัวอย่าง Data Type สำหรับ phpbb [PHPBB]

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ตัวอย่าง Data Type สำหรับ phpbb [PHPBB]

Post by M004 »

สำหรับ การเรียกใช้งาน Data Type ใน phpbb นั้นแตกจากการใช้งาน ปกติ
การเรียกใช้งาน Data Type phpbb นั้น เรียกได้ ดั่งนี้

ประเภท Numeric

Code: Select all

TINT:%d   = tinyint(%d) 
INT:%d    = int(%d) 
BINT      = bigint(20) 
USINT     = smallint(4) UNSIGNED 
UINT      = mediumint(8) UNSIGNED 
UINT:%d   = 	int(%d) UNSIGNED 
ประเภท Decimal

Code: Select all

VCHAR     = varchar(255) 
VCHAR:%d  = varchar(%d) 
CHAR:%d   = char(%d) 
XSTEXT    = text 
STEXT     = text 
TEXT      = 	text 
MTEXT     = 	mediumtext 

ประเภท Unicode Text

Code: Select all

VCHAR_UNI     = varchar(255) 
VCHAR_UNI:%d  = varchar(%d) 
XSTEXT_UNI    = varchar(100) 
STEXT_UNI     = varchar(255) 
TEXT_UNI      =  	text 
MTEXT_UNI     = 	mediumtext 
ประเภท Miscellaneous

Code: Select all

BOOL         = 	tinyint(1) UNSIGNED 
TIMESTAMP    = 	int(11) UNSIGNED
VCHAR_CI     =   varchar(255) 
VARBINARY    =  	varbinary(255) 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://wiki.phpbb.com/Database_Type_Map
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests