ทำความรูจักกับ Leased Line Internet - Leased Line คืออะไร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

putcharaporn_tan
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 394
Joined: 04/08/2015 10:01 am
Contact:

ทำความรูจักกับ Leased Line Internet - Leased Line คืออะไร

Post by putcharaporn_tan »

ทำความรูจักกับ Leased Line Internet - Leased Line คืออะไร
:mrgreen: :mrgreen: Leased Line Internet :mrgreen:
:arrow: คือ บริการเส้นทางการสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิตอล ที่เชื่อมโยงการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียง ด้วยการใช้โครงข่ายใยแก้ว นำแสงดิจิตอล ในอัตราความเร็วคงที่ โดยมีความเร็วให้เลือกตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 155 Mbps สามารถรองรับการใช้งานในโครงข่าย เว็บเซิฟเวอร์ ตลอดจนการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และการใช้งานแบบมัลติมีเดีย โดยมีพื้นที่คลอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล บริการ Leased Line คือ บริการอิเทอร์เน็ตผ่านคู่สายเช่า ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการ ติดตั้งโครงข่ายภายในองค์กร และมี Web Server ซึ่งต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง เอเชีย อินโฟเน็ท สามารถให้คำแนะนำกับท่านใน การจัดตั้ง LAN เพื่อที่บุคคลในหน่วยงานของท่าน ยังสามารถมี Domain Name เป็นของตนเองเหมาะสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความคล่องตัว ในการรับ-ส่งข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร ทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับ ความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร หากธุรกิจของคุณ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผ่าน Leased Line จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งใน และนอกองค์กร และเพิ่มความคล่องตัว ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ให้แก่องค์กรของคุณมากขึ้น
:mrgreen: ประโยชน์ :mrgreen:
:arrow: มีความคล่องตัวในการบริหารงานในองค์กร โดยคุณสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถใช้งาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังไม่ต้องเสียเวลา ในการโทรเข้าศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ที่ต้องการใช้บริการสามารถสร้าง E-mail Account ได้ไม่จำกัดจำนวน สำหรับพนักงานในองค์กร ทำให้การติดต่อสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเก็บ Homepage ขององค์กรไว้ที่ Server ของตนเอง จึงไม่ต้องเสียค่าบริการ ในการฝาก Homepage ไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และยังช่วยให้ มีความคล่องตัวมากขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบน Homepageองค์กรไม่ต้องเสียเบอร์โทรศัพท์หลายหมายเลข เพื่อใช้ติดต่อเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านสาย Leased Lineองค์กรจะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ เนื่องจากเสียค่าบริการตามความเร็วที่เช่าสาย เป็นอัตราเท่ากันทุกเดือน และไม่ได้คิดค่าบริการ ตาม จำนวนชั่วโมงใช้งาน เปรียบเสมือนการเหมาจ่ายสำหรับผู้ใช้เป็นกลุ่ม แต่หากเป็นกรณีที่ องค์กรให้พนักงานหลายคน ใช้บริการแบบ Dial-up ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้ง ทางด้านค่าโทรศัพท์ ในการติดต่อศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าบริการรายชั่วโมง ที่ใช้เกินกำหนด (Extra Charges) ซึ่งยากที่จะควบคุมปริมาณชั่วโมงการใช้งาน ของพนักงานแต่ละคน
:P อุปกรณ์ที่ต้องการ :lol:
:arrow: :arrow: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขององค์กร หรือบริษัทผ่านทางสาย Leased Line นั้น ทางบริษัทท่าน จะต้องเตรียมในส่วน ของระบบ Network หรือ LAN ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานคือ Router และ MODEM (Synchronous MODEM ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ ระหว่างคู่สาย Leased Line กับ Router) ถ้าบริษัทท่าน ต้องการเปิดให้ใช้บริการ Remote Service พนักงานในบริษัท สามารถใช้อินเทอร์เน็ตโดยการใช้ MODEM ผ่านสายโทรศัพท์ มาจากภายนอกได้นั้น จะต้องมี Router ที่ Support Asynchronous Port และเตรียม MODEM พร้อมกับคู่สายโทรศัพท์ ไว้บริการ (บริการ TA MegaPort) นอกจากอุปกรณ์พื้นฐานดังกล่าวแล้ว ทางองค์กรจะต้อง ทำสัญญาเพื่อขอเช่า Leased Line โดยตรง กับผู้ให้บริการเช่าสาย ซึ่งได้แก่ องค์การโทรศัพท์, การสื่อสารแห่งประเทศไทย, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท TT&T, บริษัท UCOM,และบริษัท DataNet เพื่อเชื่อมระหว่าง Node ของ ทรู อินเทอร์เน็ต กับบริษัทของท่าน
ll02.jpg
ll02.jpg (165.99 KiB) Viewed 5101 times

:wink: มาดูความแตกต่างระว่าง Leased Line กับ ADSL :wink:

- คู่สายนี้เชื่อมต่อตลอดเวลา เป็นแบบ Synchronous ไม่ต้อง Connect/Disconnect เหมือน Modem
- กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับบริการ คือหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการคุณภาพการเชื่อมต่อเต็มที่เสมอ
ทั้งด้านการ Download (เรียกดูข้อมูล) และ Upload(ผู้อื่นเป็นฝ่ายเรียกดูข้อมูล)
- อัตราการใช้งาน ได้ความเร็วเต็มที่ตลอดเวลา ไม่แบ่งปันช่องสัญญาณ (Dedicated Bandwidth)
- บริการประเภท Leased Line นี้ จะจัดสรร IP Address แบบคงที่ให้ลูกค้าเสมอ
IP Address แบบคงที่ นำไปใช้งานทางด้าน Web Server/Mail Server
- บริการประเภท Leased Line จะรวมการดูแลเครือข่าย ระบบ Domain ระบบอีเมล์ Proxy Server
และ Internet Attack ต่าง ๆ ให้ด้วย
- บริการแบบ Leased Line นี้ แตกต่างกับบริการ ADSL โดยสิ้นเชิง
- ADSL และ Leased Line มีตัวเลขความเร็ว คล้าย ๆ กัน เช่น 256Kbps , 512Kbps
- ADSL ไม่มีการรับประกัน Bandwith คือมีการแบ่งกันใช้ บางช่วงช้าบ้าง เร็วบ้าง ตามจำนวนผู้ใช้
- ADSL มีจุดอ่อนอยู่ที่ช่องสัญญาณต่างประเทศครับ ค่อนข้างเรียกเวบต่างประเทศได้ช้า
(ในระดับราคา Home Use เกือบทุกยี่ห้อ)
- Leased Line มีการรับประกัน Bandwidth ว่า Load ได้เต็มช่องสัญญาณเสมอ
- IP Address ชนิดคงที่ (เพื่อใช้ในการจดทะเบียน Domain และเปิดเวบไซท์ขององค์กร)
มีอยู่ในบริการชนิด Leased Line เท่านั้น

สามารถอ่านบทความเรื่อง ADSL ได้ที่:ADSL คืออะไร

ขอบคุณบทความจาก:www.oknation.net
putcharaporn <3

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests