Page 1 of 1

ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน (2) รับค่าตัวเลข และแสดงเป็นสูตรคูณ

Posted: 16/11/2018 4:54 pm
by Aussadawut
ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน

สำหรับหลายๆคนที่เรียนมาแล้วหรือกำลังเรียนสายคอมพิวเตอร์ โปรแกรม จะต้องเจอกับโจทย์ Loop ชวนปวดหัวของอาจารย์อยู่เรื่อยๆ
นั่นก็เพราะว่า เราจะได้ฝึกให้มีความชำนาญในเรื่อง Loop และเข้าใจการทำงานของมันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Loop คือ การทำงานวนซ้ำๆไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดที่เรากำหนดไว้

และโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ 2 แล้ว สำหรับ Loop ภาษาซีในตำนาน

โจทย์ : รับค่าตัวเลข และแสดงเป็นสูตรคูณ
ccode1.png
ccode1.png (34.43 KiB) Viewed 3533 times

Code: Select all

#include<stdio.h>
main()
{
  int i,j,num,total; 
    printf("Enter number : ");
    scanf("%d",&num);
    for(i=1;i<=12;i++){
        total = num*i;
        printf("%d x %d = %d\n",num,i,total);
    }
}
บรรทัดที่ 4 สร้างตัวแปร int สำหรับโจทย์ข้อนี้
บรรทัดที่ 5 แสดงข้อความรับค่าตัวเลข
บรรทัดที่ 6 รับค่าตัวเลขเก็บไว้ในตัวแปร num
บรรทัดที่ 7 Loop นี้ ทำการรัน Loop ตั้งแต่ i = 1 จนถึง i = 12 (บวกครั้งละ 1) ความหมายคือ For Loop จะรันจนกว่าค่าของ i จะเท่ากับ 12
บรรทัดที่ 8,9 ในการวน Loop แต่ละครั้ง จะให้ค่าของ num คูณกับเลข 1-12 เก็บไว้ใน total และแสดงตัวเลขตามภาพตัวอย่าง (%d ทั้ง 3 ตัว จะเรียงตามลำดับ num i total ตามที่เราเขียนในโปรแกรม สามารถสลับที่ได้)

Re: ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน (2) รับค่าตัวเลข และแสดงเป็นสูตรคูณ

Posted: 13/10/2019 11:12 pm
by mindphp
ถ้าเป็น Python ที่หมวดนี้นะ
viewforum.php?f=144