Page 1 of 1

ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน (4) แสดงเลขคู่/คี่ ด้วย Loop for ตั้ง 0 จนถึง 100

Posted: 17/11/2018 3:23 pm
by Aussadawut
ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน

สำหรับหลายๆคนที่เรียนมาแล้วหรือกำลังเรียนสายคอมพิวเตอร์ โปรแกรม จะต้องเจอกับโจทย์ Loop ชวนปวดหัวของอาจารย์อยู่เรื่อยๆ
นั่นก็เพราะว่า เราจะได้ฝึกให้มีความชำนาญในเรื่อง Loop และเข้าใจการทำงานของมันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Loop คือ การทำงานวนซ้ำๆไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดที่เรากำหนดไว้

และโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ 4 แล้ว สำหรับ Loop ภาษาซีในตำนาน

โจทย์ : แสดงเลขคู่/คี่ ด้วย Loop for ตั้ง 0 จนถึง 100
cfor246.png
cfor246.png (25.25 KiB) Viewed 3150 times

Code: Select all

#include<stdio.h>
main(){
    int i=0;
    for(i=0;i<=100;i+=2){
        printf("%d\n",i);
    }
}
บรรทัดที่ 3 กำหนดตัวแปร i = 0
บรรทัดที่ 4 Loop for นี้คือ ให้วน Loop ไปเรื่อยๆจนกว่าค่าของ i จะมีค่าเท่า 100 จากนั้น Loop จะหยุดลง สังเกตใน Loop for จะมี i += 2 เหมือนกับโพสต์ที่แล้วคือ ทุกครั้งที่วน Loop ค่าของ i จะเพิ่มครั้งละ 2 นั่นเอง
บรรทัดที่ 5 แสดงค่าของ i

:arrow: เราสามารถ int i=0; ได้ใน Loop for for(int i=0;i<=100;i+=2)

ส่วนการแสดงผลเป็นเลขคี่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวแปรเหมือนกับโพสต์ที่แล้วเช่นกัน ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน (3) แสดงเลขคู่/คี่ ด้วย Loop while ตั้ง 0 จนถึง 100