Page 1 of 1

PayPal คืออะไร?

Posted: 25/06/2019 5:18 pm
by jirawoot
PayPal คืออะไร?
paypal-is.png
paypal-is.png (1.15 KiB) Viewed 199 times
paypal เป็นธนาคารออนไลน์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลาง รอรับ-ส่งเงินออนไลน์จากผู้ใช้ทั่วโลกโดยการนำบัญชีธนาคารของผู้มาผูกเข้ากับบัญชีของ paypal ล่าสุดยังมีการเปิดช่องทางใหม่ ให้ผู้ใช้สามารถรับเงินจากผู้ที่ไม่ได้ใช้ paypal ได้ จะทำให้สะดวกในการซื้อขายสินค้าออนไลน์
Selection_035.png
Selection_035.png (67.51 KiB) Viewed 199 times
เรื่องปลอดภัย paypal นั้น ใช้เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลขั้นสูง SSL มีการคุ้มครองผู้ซื้อ หากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าที่แตกต่าง จะได้รับการคุ้มครองจากทาง paypal ทั้งการคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่ง

อ้างอิง
http://www.blog.sellsuki.co.th/paypal-คืออะไร-การสมัคร-paypal
http://www.paypal.com/th/webapps/mpp/paypal-safety-and-security?locale.x=th_TH
http://www.it24hrs.com/2015/paypal/