การเพิ่มข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Grammanano
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 02/12/2019 10:16 am

การเพิ่มข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java

Post by Grammanano »

ArrayList ในภาษา Java สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของ Array ได้ตามต้องการตามขนาดของข้อมูล โดยแบ่งการเขียนเป็น 2 รูปแบบคือ การเพิ่มข้อมูลโดยมี index และไม่มี index

Code: Select all

ชื่อตัวแปร ArrayList.add(ค่าที่ต้องการเพิ่ม);

Code: Select all

ชื่อตัวแปร ArrayList.add(index,ค่าที่ต้องการเพิ่ม);
ยกตัวอย่างเช่น

Code: Select all

ArrayList<ชนิดข้อมูล> myList = new ArrayList<ชนิดข้อมูล>(5);
myList.add(‘a’);	//เพิ่ม a ที่ index 0 ของ ArrayList
myList.add(‘b’);	//เพิ่ม b ที่ index 1 ของ ArrayList
การเพิ่มแบบไม่ใส่ index ข้อมูลจะเรียงให้ที่ตำแหน่ง 0, 1, 2, … ไปเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ

Code: Select all

myList.add(0, ‘c’);	//เพิ่ม c ที่ index 0 ทำให้ a ขยับไปอยู่ที่ตำแหน่ง 2
ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการเพิ่มข้อมูลลง ArrayList

Code: Select all

import java.util.ArrayList;

Class AddArray {
	Public static void main(String[] args){
	ArrayList<Integer> a = new ArrayList<Integer>(3);
	a.add(1);
	a.add(2);
	a.add(3);
	a.add(4);
	System.out.println(“size of ArrayList : “+a.size());
	}
}
ผลที่ได้จะเป็น
size of ArrayList : 4

แม้จะมีการประกาศขนาดเริ่มต้นเป็น 3 แต่ ArrayList สามารถเพิ่มขนาดได้ตามขนาดของข้อมูล เมื่อเพิ่มข้อมูลไป 4 ตัว จึงมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 4(อ้างอิง คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java)


บทความที่เกี่ยวข้อง
การสืบทอด (Inheritance) ใน JAVA
ความแตกต่างระหว่าง Link-List กับ Array
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests