การดึงข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Grammanano
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 02/12/2019 10:16 am

การดึงข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java

Post by Grammanano »

ArrayList ในภาษา Java สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของ Array ได้ตามต้องการตามขนาดของข้อมูล และยังสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้ โดยมีรูปแบบในการดึงข้อมูลคือ

Code: Select all

ชื่อตัวแปร ArrayList.get(index);
ยกตัวอย่างเช่น

Code: Select all

ArrayList<ชนิดข้อมูล> myList = new ArrayList<ชนิดข้อมูล>(5);

myList.add(‘a’);	
myList.add(‘b’);	
myList.get(1);		//ดึงค่า index 1 ออกมา จะได้ค่า b
สามารถวนลูปดึงค่าจาก ArrayList มาใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น

Code: Select all

for (int i = 0; i < myList.size(); i++) {
	System.out.println("ArrayList : " + myList.get(i));
}


(อ้างอิง คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java)


บทความที่เกี่ยวข้อง
การสืบทอด (Inheritance) ใน JAVA
ความแตกต่างระหว่าง Link-List กับ Array
การสร้าง ArrayList ในภาษา Java
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests