การลบข้อมูลจาก ArrayList ภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Grammanano
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 02/12/2019 10:16 am

การลบข้อมูลจาก ArrayList ภาษา Java

Post by Grammanano »

ArrayList ในภาษา Java สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของ Array ได้ตามต้องการตามขนาดของข้อมูล โดยการลบข้อมูลออกจาก ArrayList มีรูปแบบคือ

Code: Select all

ชื่อตัวแปร ArrayList.remove(index);
ยกตัวอย่างเช่น

Code: Select all

ArrayList<ชนิดข้อมูล> myList = new ArrayList<ชนิดข้อมูล>(5);

myList.add('a');	
myList.add('b');	

myList.remove('a');		//ลบค่า a ออกจาก ArrayList
ยกตัวอย่างโปรแกรมการลบข้อมูลออกจาก ArrayList

Code: Select all

import java.util.ArrayList;

Class AddArray {
	Public static void main(String[] args){
	ArrayList<String> a = new ArrayList<String>(3);
	a.add('a');
	a.add('b');
	a.add('c');
	a.add('d');
	System.out.println("size of ArrayList : "+a.size());
	}
	
	a.remove('b');
	for (int i = 0; i < myList.size(); i++) {
		System.out.println("ArrayList : " + myList.get(i));
	}
}
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
size of ArrayList : 4
a
c
dบทความที่เกี่ยวข้อง
การสืบทอด (Inheritance) ใน JAVA
ความแตกต่างระหว่าง Link-List กับ Array
การสร้าง ArrayList ในภาษา Java
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests