การเขียนโพสต์แชร์ในบอร์ดด้วยรูปแบบที่ถูกต้อง

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Phakakrong
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 195
Joined: 07/07/2020 10:03 am

การเขียนโพสต์แชร์ในบอร์ดด้วยรูปแบบที่ถูกต้อง

Post by Phakakrong »

การเขียนโพสต์แชร์หรือการเขียนบทความสามารถเขียนได้หลายวิธีซึ่งมีตัวอย่างอยู่ใน mindphpรวมถึงแนวทางการเขียนบทความ ให้ศึกษามากมาย แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการ และวิธีการเขียนโพสต์แชร์ในบอร์ดอย่างไรให้ถูกต้อง
เริ่มต้นรู้จักประเภทของเว็บบอร์ดในบริษัทก่อนว่ามีอยู่ 2 อย่างคือ
1. บอร์ดที่เป็นสาธารณะ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูได้โดยไม่ต้อง Login โดยบอร์ดบางหัวข้ออาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากถูกกำหนดไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นได้
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png (357.06 KiB) Viewed 221 times
2. บอร์ดที่เป็น Private ต้องทำการ Login Username ก่อนถึงจะเข้าหน้าบอร์ดนี้ได้ ซึ่งทั้งสองจะแตกต่างกันที่ สามารถดูหัวข้อของบอร์ดได้เหมือนกัน ยกเว้น บอร์ดนี้จะสามารถดูหน้าบอร์ดที่เป็น M DEVELOPER TEAM ได้ หรือบางหัวข้อที่มีสิทธิ์การมองเห็นได้มากกว่า บอร์ดที่เป็นสาธารณะ จะยกตัวอย่างหัวข้อในบอร์ดที่เราสามารถทำการเขียนหรือแชร์เนี้อหาได้
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png (310.41 KiB) Viewed 221 times
2.1 Webboard สำหรับการแชร์หรือโพสต์เกี่ยวกับ ปัญหา ถาม ตอบ ขอบบทความต่างๆที่ต้องการทราบคำตอบ
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png (349.59 KiB) Viewed 221 times
- วิธีการตั้งหัวข้อของ ปัญหา คือชื่อหัวข้ออ่านแล้วน่าสนใจ
- เนืื้อหาที่จะเขียนตัองอธิบายว่าเราจะทำอะไร ต้องการอะไร แล้วติดปัญหาอะไร บอกให้ชัดเจน
- รูปภาพหรือหน้าจอสิ่งที่เราเจอปัญหาว่าเป็นอย่างไร ทำสัญลักษณ์ชี้จุดหรือทำ ไฮท์ไลท์ ใส่คำอธิบาย หรือจะใส่เป็นตัวอย่างของผลลัพท์ที่เราต้องการมาด้วยก็ได้
2.2 Share Knowledge เป็นหมวดที่เราได้ศึกษาถึงหัวข้อความรู้อะไรก็ได้ แล้วเราอยากที่จะทำการแชร์ความรู้ที่เราได้ศึกษานั้นลงเป็นความรู้ในบอร์ด
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png
M105 - ผกากรอง กุสาวดี-1.png (286.05 KiB) Viewed 221 times
- ความรู้ที่แชร์ต้องตรงกับหมวดที่สอดคล้องกันใช้การเกริ่นนำเป็นการบอกชื่อเรื่องก็ได้
- เนื้อหาที่เราแชร์นั้นเป็นความรู้ที่ได้จากงานที่ทำ หรือที่เราทำการศึกษา จากการอ่าน ดูวิดีโอ การลงมือทำเอง แต่ถ้ามาจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เราศึกษามา ก็ให้สรุปเนื้อหาในแบบที่เข้าใจ ห้าม Copy มาเด็ดขาด
วิธีการเขียนแชร์ความรู้มีหลัก ดังนี้
1. เขียนเกริ่นนำว่าเนื้อหาที่เราแชร์กำลังทำอะไรอยู่ ในช่วงเกริ่นนำต้องมี การเชื่อมโยงลิ้งค์ ประมาณ 3 ลิ้งค์ (โดยลิ้งต้องเป็นลิ้งเนื้อหาที่อยู่ในบอร์ดภายในบริษัท)
2. เนื้อหา ในรายละเอียดของเนื้อหาหากมีขั้นตอนหรือวิธีการทำงานก็ควร มีตัวอย่าง รูปภาพ และควรมีผลลัพธ์ ว่าถ้าทำตามขั้นตอนแล้วมีหน้าตาอย่างไร
3. แหล่งอ้างอิง ไม่ต้องเชื่อมลิ้งค์>> Options >> ไม่ต้องแปลง URL ให้เป็นลิงค์
4. ใส่คำเชื่อมโยงลิ้งโดย >> พิมพ์คำที่ต้องการเชื่อมลิงค์ >>คลิกเมาส์คลุมดำ แล้วไปที่ ใส่ " URL = "Copy Link ที่ต้องการมาวาง ให้Copy ถึงแค่ htm และพิมพ์ l ใส่ที่หลัง"
5. รูปภาพไม่ติดลิขสิทธิ์ ค้นรูปใน Google >> เครื่องมือ >>สิทธิการใช้งาน>> ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำได้ รูปที่จะนำมาใส่นั้้นต้องมีความละเอียดไม่เกิน 800 Pixel
ุส่วนการแปลงรูปให้มีขนาดไม่เกิน 800 Pixel นั้นสามารถใช้งานได้จากเว็บ image Resizer.comได้

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests