การหาค่า BMI ในภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 10/08/2020 10:06 am

การหาค่า BMI ในภาษา Java

Post by nai_cyp »

ตัวอย่างโค้ดการหาค่าเฉลี่ย BMI

Code: Select all

import java.util.Scanner; 
class bmi 
{ 
 public static void main(String[]args) 
 { 
  Scanner sc = new Scanner(System.in); 
 { 
  System.out.print("Input your weight(Kg.) : "); //รับค่าน้ำหนักมาเป็นกิโลกรัม
  double weight = sc.nextDouble(); 
  System.out.print("Input your height(Cm.) : "); //รับค่าส่วนสูงมาเป็นเซ็นติเมตร
  double height = sc.nextDouble(); 
  double h = (height / 100);       //ในการหาค่า BMI ต้องใช้ส่วนสูงเป็นเมตร จึงนำส่วนสูงที่ได้มาหาร 100
  double bmi = weight / (h * h);     //สูตรในการหาค่า BMI คือ น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง(เมตร)ยกกำลังสอง
  System.out.print("Your BMI is : "+bmi); 
 }
 } 
}
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests