การคำนวณเงินหากลูกค้าเป็นสมาชิกโดยใช้ If/else ในภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 10/08/2020 10:06 am

การคำนวณเงินหากลูกค้าเป็นสมาชิกโดยใช้ If/else ในภาษา Java

Post by nai_cyp »

ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

import java.util.Scanner;
public class Example
{
 public static void main (String[]args)
 {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int status,unit;
  double price,price_all,discount,total;
  System.out.print("Status : ");
  status = sc.nextInt();      //รับค่าว่าลูกค้าเป็นสมาชิกหรือไม่ หากลูกค้าเป็นสมาชิกให้ใส่เลข 1 
  System.out.print("Price : ");
  price = sc.nextDouble();
  System.out.print("Unit : ");
  unit = sc.nextInt();
  if(status == 1)    //เมื่อใส่เลข 1 ตรง Status แล้วจะตรงกับเงื่อนไขตรงนี้
   {
    price_all = price*unit;
    discount = price_all*10/100; //หากเป็นสมาชิกจะได้ส่วนลด 10%
    total = price_all-discount;
   }  
  else          //เมื่อไม่ตรงเงื่อนไขจะทำงานในส่วนนี้
   { 
    total = price*unit;  
   }
   System.out.println("Total = "+total);
 }
}  
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], facebook.com [Crawler] and 24 guests